Generic selectors
Тільки точні збіги
Введіть пошуковий запрос
Пошук у змісті
Post Type Selectors

Виконання робіт підвищеної небезпеки в умовах воєнного стану

Інформуємо Вас про прийняття Кабінетом Міністрів України Постанови №357 від 24 березня 2022 року «Деякі питання виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки на період дії воєнного стану»1 (надалі – Постанова).

Раніше Постановою КМУ №1107 від 26.10.2011 р. був затверджений перелік робіт підвищеної небезпеки, а також перелік відповідних машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, на виконання/експлуатацію яких обов’язково вимагалось отримання відповідного дозволу. Виконання/експлуатація всіх інших робіт/машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, які не були включені до вищезазначених переліків, допускалось без отримання дозволу, а на підставі реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Постановою від 24.03.2022 р. були внесені зміни, якими передбачено, що на період дії воєнного стану деякі з робіт/машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, які включені до вищезазначених переліків, також можуть виконуватись/експлуатуватись на підставі декларації відповідності без необхідності отримання дозволу.

Види робіт підвищеної небезпеки та експлуатація машин, механізмів, устаткування, по яким і раніше не потрібно було отримувати дозвіл, а потребувалося подавати лише декларацію – залишилися без змін та по ним продовжує діяти деклараційний порядок.

Переліки видів робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) певних видів машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, на які потрібно отримувати дозвіл, та які дозволено використовувати/здійснювати за деклараційним принципом під час воєнного стану додаються до цією консультації окремими файлами.

Зараз Постановою від 24.03.2022 р. також передбачені відповідні «перехідні положення», які регулюють питання щодо чинності відповідних дозвільних документів на роботи / машини, механізми устаткування підвищеної небезпеки, які були оформлені як до, так і під час дії воєнного стану, а саме:

* У разі наявності у підприємства відповідного дозволу (незалежно від конкретного виду робіт/машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, відносно яких такий дозвіл був виданий), строк дії якого закінчився в період дії воєнного стану, такий дозвіл автоматично продовжується на період дії воєнного стану і протягом одного місяця після його припинення чи скасування. В такому випадку в період дії воєнного стану не потрібно буде отримувати новий дозвіл (обов’язок отримання нового дозволу виникне після спливу одного місяця з моменту припинення або скасування воєнного стану).

* У разі наявності у підприємства відповідного дозволу, строк дії якого закінчився до моменту оголошення воєнного стану в Україні, тобто до 24 лютого 2022 року, то в залежності від того, до якого з переліків включений відповідний вид робіт/машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (див. у додатках до цієї консультації), підприємству потрібно буде або отримати новий дозвіл, або зареєструвати тимчасову декларацію відповідності на період дії воєнного стану.

* Суб’єкти господарювання, які подали декларації відповідності у період дії воєнного стану, повинні отримати відповідні дозволи не пізніше одного місяця після припинення чи скасування воєнного стану.

Нагадуємо, що Постановою №1107 передбачено, що декларація подається не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Декларація за формою, передбаченою Постановою №1107, подається до Центру надання адміністративних послуг у паперовій формі особисто або шляхом відправлення документів поштою. При цьому відмова в реєстрації Декларації не допускається.

Станом на сьогодні, наскільки нам відомо, Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради продовжує приймати такі декларації в період дії воєнного стану.

1 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/357-2022-%D0%BF#Text

 

Dodatok 1

Dodatok 2

Dodatok 3

Dodatok 4

Dodatok 5

Dodatok 6