Generic selectors
Тільки точні збіги
Введіть пошуковий запрос
Пошук у змісті
Post Type Selectors

Зміни у податковій та банківській сфері в умовах воєнного стану

Інформуємо про те, що 17 березня 2022 року набрав чинності Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо дії норм на період дії воєнного стану»1 від 15.03.2022 року № 2120 (далі – Закон).

Закон передбачає численні зміни у сфері оподаткування та банківській сфері. Зупинимось на основних, які, на наш погляд, заслуговують на увагу.

 1. Оподаткування

  1. Плата за землю (земельний податок, орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності)

Тимчасово на період з березня 2022 року по 31 грудня року, наступного за роком в якому припинено або скасовано воєнний стан, не нараховується та не сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки (земельні частки (паї)), що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, та перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, а також земельних ділянок (земельних часток (паїв)), які визначені обласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди. Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, визначається Кабінетом Міністрів України.

Тимчасово за 2022 та 2023 податкові (звітні) роки не нараховується та не сплачується загальне мінімальне податкове зобов’язання за земельні ділянки, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації та/або також за земельні ділянки, які визначені обласними військовими адміністраціями, як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди. Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, визначається Кабінетом Міністрів.

При цьому, в Законі не передбачено звільнення від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та транспортного податку.

  1. Єдиний соціальний внесок

Тимчасово, з 1 березня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану в Україні, а також протягом дванадцяти місяців після припинення або скасування такого воєнного стану, фізичним особам – підприємцям, у тому числі, ті, які обрали спрощену систему оподаткування), особам, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, у тому числі, адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності), членам фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах), мають право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати єдиний внесок за себе.

Поряд з цим, Законом не визначено джерело фінансування відповідних витрат та забезпечення їх сплати.

Установлено, що під час періоду мобілізації, визначеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №69/2022 «Про загальну мобілізацію», роботодавці – платники єдиного податку, які обрали спрощену систему оподаткування фізичні особи-підприємці, які належать до другої та третьої груп платників єдиного податку, а також юридичні особи, які належать до третьої групи платників єдиного податку, мають право за власним рішенням не сплачувати єдиний внесок за найманих працівників, призваних під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України. В цьому переліку відсутні роботодавці юридичні особи на загальній системі оподаткування.

Суми єдиного внеску, нараховані та не сплачені роботодавцями, визначеними вище, сплачуються за рахунок державного бюджету, крім періодів, у яких вищезазначені наймані працівники отримували доходи у вигляді грошового забезпечення, з яких було сплачено єдиний внесок за рахунок державного бюджету.

Тимчасово на період дії правового режиму воєнного стану, а також протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану платникам єдиного внеску не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню.

Установлено мораторій на проведення документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на період дії правового режиму воєнного стану, а також протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану. Документальні перевірки правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску, що були розпочаті до 24 лютого 2022 року та не були завершеними, зупиняються по останній календарний день третього місяця і з дня припинення (скасування) воєнного стану.

  1. ПДВ, податок на прибуток, акциз, ПДФО

Операції відчуження та/або вилучення у юридичних та фізичних осіб для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану на потреби Збройних сил України та оборони України у відповідності до Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» без відшкодування його вартості не належать до операцій з реалізації пального.

Визначений механізм формування та підтвердження податкового кредиту з ПДВ на період дії воєнного стану: тимчасово на період дії правового режиму воєнного стану, платники податку за операціями з придбання товарів/послуг, за якими в Єдиному реєстрі податкових накладних постачальниками не зареєстровано податкові накладні та/або розрахунки коригування до них, включають до складу податкового кредиту звітного періоду суми податку на додану вартість, сплачені (нараховані) у складі вартості придбаних товарів, послуг на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів, складених (отриманих) платником податку за операціями з придбання товарів/послуг відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

Протягом шести місяців після завершення або скасування дії воєнного стану платники зобов’язані забезпечити реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових накладних всіх податкових накладних та розрахунків коригування, реєстрація яких відтермінована на час дії військового стану, а податковий кредит, задекларований платниками під час дії такого воєнного стану на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів, підлягає обов’язковому уточненню (приведенню у відповідність) з урахуванням даних податкових накладних та розрахунків коригування, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Не застосовується пункт 198.5. ст.198 Податкового кодексу (не нарахування податкових зобов’язань при використанні придбаних товарів у не господарських операціях) у випадку втрати, знищення товарів, придбаних з ПДВ, під час дії воєнного стану та/або передання товарів, придбаних з ПДВ у державну чи комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст, в тому числі добровольчим формуванням територіальних громад, іншим особам для потреб забезпечення оборони України під час дії воєнного стану.

Визначено, що не є постачанням товарів та послуг випадки, коли товари та послуги передаються/надаються Збройним Силам України, іншим державним й правоохоронним органам, військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам добровольчим формуванням територіальних громад, іншим утворенням відповідно до законів України, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, крім випадків, коли такі операції з постачання товарів та послуг оподатковуються за нульовою ставкою ПДВ.

Уточнено норми щодо особливостей обрахунку загальної суми, визначеної статтею 181 цього Кодексу (ліміту) для реєстрації платником ПДВ, що полягає у не врахуванні обсягу операцій з надання благодійної допомоги, безоплатного постачання товарів/послуг благодійним організаціям, утвореним і зареєстрованим відповідно до законодавства, а також надання такої допомоги благодійними організаціями набувачам (суб’єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства, яка була надана в період дії воєнного стану.

Приводяться у відповідність до діючих законів України положення щодо звільнення від оподаткування ПДВ операцій з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України товарів оборонного призначення, визначених такими згідно з пунктом 29 статті 1 Закону України “Про оборонні закупівлі”, ліків тощо.

Доповнення діючих норм щодо врахування у складі витрат у повному обсязі сум коштів, перерахованих на спеціальні рахунки, відкриті Національним банком України для збору коштів на підтримку Збройних Сил України у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та для гуманітарної допомоги українцям, постраждалим від Російської агресії.

Надається можливість проводити розрахункові операції із застосуванням РРО/ПРРО у режимі офлайн понад встановлені законодавством часові ліміти.

Тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України бензинів моторних, важких дистилятів та скрапленого газу, що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД визначеними підпунктом 215.3.4. пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу, на які згідно з пунктом 40 підрозділу 5 цього розділу встановлено ставку акцизного податку у розмірі 0,00 євро за 1000 літрів, а також нафти або нафтопродуктів сирих, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД 2709 00 10 00 та 2709 00 90 00, оподатковуються за ставкою ПДВ у розмірі 7 відсотків та звільняються від акцизу.

Вважаються діючими ліцензії, по яких до припинення або скасування воєнного стану на території України або при наявності обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) не сплачено черговий платіж за ліцензію та/або закінчився термін дії ліцензії на право: виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах; виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним.

Обов’язки щодо сплати чергових платежів/дії щодо продовження ліцензії мають бути виконані суб’єктом господарювання протягом 30 днів, наступних за днем припинення або скасування воєнного стану в Україні.

На акцизних складах, які є частково зруйнованими та знаходились в районах проведення бойових дій, або тимчасово окупованих територіях збройними формуваннями Російської Федерації, облік пального та спирту етилового здійснюватиметься на підставі даних інвентаризації, проведеної після закінчення зазначених у цьому пункті подій.

Надано право на податкову знижку по ПДФО у розмірі 16% замість 4% на пожертвування неприбутковим організаціям.

Також встановлено, що за результатами податкових (звітних) періодів за 2022 рік у складі витрат від провадження певного виду незалежної професійної діяльності, а також у складі витрат фізичної особи підприємця від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, можуть враховуватися витрати у вигляді вартості майна, в тому числі грошові кошти, що добровільно перераховані (надані, передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, добровольчим формуванням територіальних громад, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення оборони держави, а також на користь центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, сил цивільного захисту та/або закладам охорони здоров’я державної та/або комунальної власності, та/або структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, та/або грошові кошти перераховані на спеціальні рахунки, відкриті Національним банком України для збору коштів.

Тимчасово на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, з метою захисту прав платників, збереження та захисту даних надання електронних сервісів та приймання електронних документів від платників податків здійснюються у робочі дні з 8 до 18 години.

Тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, для контролюючих органів припиняється перебіг строків, встановлених для взяття на облік у контролюючих органах юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків та зборів за основним місцем обліку або фізичних осіб – підприємців за податковою адресою, та передачі даних про взяття на облік таких платників податків у контролюючих органах до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

  1. Єдиний податок

Збільшено ліміт перебування на 3-й групи платників єдиного податку з 10 млн. грн. до 10 млрд. грн. та розмір податку встановлений 2% від обороту. Знятто обмеження по кількості робітників. Зняття обмеження по видам діяльності, окрім:

 • діяльності з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);

 • обміну іноземної валюти;

 • виробництва, експорту, імпорту, продажу підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання спирту) та столових вин);

видобутку, реалізації корисних копалин;

 • діяльності страхових (перестрахових) брокерів, банків, кредитних спілок, ломбардів, лізингових компаній, довірчих товариств, їх установ накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційних фондів і компаній, іншіх фінансових установ, визначених законом;

 • реєстраторів цінних паперів;

 • представництв, філій, відділень та іншіх відокремлених підрозділів юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

 • фізичних та юридичних осіб – нерезидентів.

Фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку 1 та 2 групи, мають право не сплачувати єдиний податок. При цьому такими особами декларація платника єдиного податку – фізичної особи підприємця, не заповнюється за період, в якому єдиний податок не сплачувався.

Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування платником з новими особливостями суб’єкт господарювання до останнього числа місяця, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, подає до контролюючого органу за місцем податкової адреси заяву.

Зареєстровані в установленому законом порядку суб’єкти господарювання (новостворені), які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування з урахуванням особливостей оподаткування, встановлених цим пунктом, вважаються платниками єдиного податку третьої групи з дня їх державної реєстрації.

Після припинення або скасування воєнного стану на території України платники єдиного податку третьої групи, які на день припинення або скасування воєнного стану на території України використовували особливості оподаткування, встановлені цим пунктом, з першого дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного стану на території України втрачають право використання особливостей оподаткування, передбачених цим пунктом, і автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій такій платник податку перебував до обрання особливостей оподаткування, передбачених цим пунктом.

Право визначати порядок сплати єдиного податку отримав Кабінет Міністрів.

  1. Інші додаткові зміни

Не вважається порушенням вимог щодо діяльності неприбуткових організацій передача коштів на ЗСУ та ін, а також для закладів охорони здоров’я, незалежно від виду благодійної діяльності зазначеної в статутних документах.

Відновлюються перевірки по деклараціях, по яких подано заяву на повернення бюджетного відшкодування ПДВ.

При цьому, у разі виявлення порушень законодавства за результатами проведення таких перевірок до платників податків застосовується відповідальність, а вимоги законодавства щодо мораторію (зупинення) застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) на період дії воєнного стану та/або на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України у такому випадку не застосовуються, у т.ч. і положення Податкового кодексу щодо форс-мажорних обставин.

Дія пунктів 200.10 – 200.12 статті 200 Податкового кодексу щодо бюджетного відшкодування ПДВ зупинена, крім узгодження контролюючим органом заявленої суми бюджетного відшкодування за результатами камеральної перевірки.

До завершення воєнного стану не застосовуються санкції за порушення закону про РРО, крім санкцій за порушення порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів.

2. Сфера банківського законодавства

Встановлюється відповідальність за незабезпечення можливості проведення розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів.

Національному банку України надано права визначати особливості діяльності небанківських фінансових установ, регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк, а також здійснення нагляду, в тому числі валютного, за такими особами, в разі введення воєнного стану чи особливого періоду.

Тимчасове зупинено дію таких положень Закону України «Про банки і банківську діяльність»:

 • частини 7 статті 49, якою банкам надано право видавати бланкові кредити тільки за умови додержання економічних нормативів – на період дії воєнного стану;

 • пунктів 1, 4 частини першої статті 75, якими встановлено обов’язок Національного банку України прийняти рішення про віднесення банку до категорії проблемних, якщо банк допустив порушення мінімального значення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу та/або нормативу достатності основного капіталу, мінімального значення хоча б одного з нормативів ліквідності у кількості, встановленій законом, – на період дії воєнного стану та протягом чотирьох місяців після його припинення або скасування;

 • пункту 2 частини першої статті 76, яким встановлено обов’язок Національного банку України прийняти рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних у разі зменшення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу та/або нормативу достатності основного капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального рівня, встановленого нормативно-правовими актами Національного банку України – на період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення або скасування.

Встановлено особливий порядок фінансового моніторингу (встановлення джерел походження) при внесенні клієнтом-фізичною особою коштів у готівковій формі на його поточний рахунок у розмірі 400 тис. грн. та більше, у разі якщо такий клієнт не надав на вимогу банку відповідні документи або відомості. Пропонується встановити, що банк не вживає заходів для встановлення джерел походження таких коштів, але на час воєнного стану клієнт зможе їх використати тільки для переказу на спеціальні рахунки, відкриті Національним банком України для підтримки Збройних Сил України та/або для гуманітарної допомоги українцям, постраждалим від дій держави-агресора Російської Федерації, а також для придбання облігацій внутрішньої державної позики “Військові облігації”. Після припинення або скасування воєнного стану та проходження встановлених законодавством процедур клієнт зможе використати ці кошти без обмежень.

Зупинено дію норм Закону України “Про іпотеку” в частині реалізації права іпотекодержателя на набуття права власності на предмет іпотеки, реалізації права іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки, виселення мешканців, тощо.

Звільнення споживачів від відповідальності перед кредитодавцем за прострочення виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит у період дії в Україні воєнного стану та у тридцятиденний строк після дня його завершення або скасування.

1 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120-%D0%86%D0%A5#Text