Generic selectors
Тільки точні збіги
Введіть пошуковий запрос
Пошук у змісті
Post Type Selectors

Змінено граничні строки розрахунків по експорту та імпорту товарів

07 червня 2022 року Правління Національного банку України Постановою №113 внесло зміни до Постанови №18 від 24.02.2022 р. «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» (надалі – Постанова), якими змінив граничні строки розрахунків по зовнішньоекономічним операціям.

Як відомо, раніше граничні строки становили 365 календарних днів, але у зв’язку із введенням воєнного стану, з огляду на економічну ситуацію, 05 квітня 2022 року граничні строки були зменшені до 90 календарних днів.

Наразі, за результатами діалогу з бізнесом, НБУ було прийнято рішення про збільшення з 08 червня 2022 р. граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів / робіт / послуг до 120 календарних днів для операцій, здійснених з 05 квітня 2022 року.

Граничні строки означають, що при експортних операціях грошові кошти підлягають зарахуванню на рахунки резидентів у банках України не пізніше 120 календарних днів, навіть якщо відповідним договором передбачений більший строк. Дата початку строку для експортних операцій обчислюється для товарів – з дати митного оформлення товару на експорт, а для послуг / робіт – з дати оформлення документу, що підтверджує надання таких послуг або робіт.

Для імпортних операцій поставка товарів / робіт / послуг має здійснюватися також у строки, зазначені в договорах, але у будь-якому разі не пізніше 120 календарних днів. При цьому, при імпорті обчислення строку починається з дати здійснення авансового платежу (попередньої оплати) за договором.

Граничні строки не поширюються на операції, сума якої є меншою ніж 400 000 грн., крім дроблення операцій з експорту товарів або дроблення валютних операцій.

Звертаємо увагу, що для ведення зовнішньоекономічної діяльності збільшення граничного строку розрахунків до 120 календарних днів є дуже важливим, адже строки встановлені НБУ превалюють над строками, зазначеними у договорах.

Більш того, за кожний день прострочення строку, встановленого НБУ, нараховується пеня у розмірі 0,3% суми неодержаних грошових коштів (вартості недопоставленого товару) за кожний день. При цьому максимальний розмір нарахованої пені може досягати аж до розміру суми неодержаних грошових коштів за договором (вартості недопоставленого товару).

Враховуючи наведене, рекомендуємо контролювати строки виконання зобов’язань за майбутніми контрактами, а у разі наявності у діючому контракті строків, що не відповідають граничним строкам розрахунків, встановленим НБУ, такі контракти повинні бути детально розглянуті, із можливим внесенням відповідних змін.