Generic selectors
Тільки точні збіги
Введіть пошуковий запрос
Пошук у змісті
Post Type Selectors

Зміни в Конвенцію з Австрією про уникнення подвійного оподаткування

15.06.2020 року в Міністерстві фінансів України відбулося підписання Протоколу про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Австрія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно.

Протоколом вносяться зміни до Конвенції з метою приведення її положень у відповідність з Модельною Конвенцією Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), оскільки, на думку Міністерства фінансів, діюча двостороння конвенція про уникнення подвійного оподаткування, укладена в 1997 році, на цей час не відповідає міжнародним стандартам.

Протоколом передбачається, зокрема, збільшення ставок оподаткування дивідендів з 10% до 15% і відсотків з 2% до 5%. Збільшення зазнали і ставки оподаткування роялті, які виплачуються: за користування будь-яким авторським правом на наукову роботу, патент і т.д. – з 0% до 5%, і за користування авторським правом на літературні твори або твори мистецтва – з 5% до 10%.

Крім збільшення ставок передбачається введення нових положень “Права на отримання вигод”, яке обмежує можливості застосування пільгових положень Конвенції, якщо основною метою є отримання таких пільг, і “Обмін інформацією”, яке розширює можливості компетентних органів Договірних Держав щодо обміну податковою інформацією.

Міжнародні договори не стають негайно обов’язковими для виконання на національному рівні. Вони повинні бути спочатку включені до національного законодавства шляхом проходження певної процедури.

Згода України на обов’язковість для неї міжнародного договору, протоколу до нього може надаватися шляхом підписання, ратифікації, затвердження, прийняття договору, приєднання до договору або іншим шляхом, про який домовилися сторони.

Угоди про уникнення подвійного оподаткування є тим видом міжнародного договору, який вимагає проходження процедури його ратифікації, перш ніж стати частиною українського законодавства. Ратифікація міжнародних договорів України здійснюється шляхом прийняття Верховною Радою закону про ратифікацію угоди (протоколу до нього), невід’ємною частиною якого є текст міжнародного договору.

На підставі підписаного Президентом України і офіційно опублікованого закону Голова Верховної Ради підписує ратифікаційну грамоту, яка засвідчується підписом Міністра закордонних справ України, якщо договором передбачено обмін такими грамотами. Закон вступає в силу з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про завершення сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності законом.

Ратифікація Протоколу може статися в цьому році, але був прецедент з Кіпром, коли процедура ратифікації Протоколу, що посилює вимоги Конвенції, затягнулася на кілька років.

З огляду на викладене, при виплаті іноземного доходу резиденту Австрії рекомендуємо перевірити статус Конвенції та Протоколу з метою уникнення недоплати податку в Україні.