Generic selectors
Тільки точні збіги
Введіть пошуковий запрос
Пошук у змісті
Post Type Selectors

Видача та дія нотаріальних довіреностей у період воєнного стану

Зміни щодо роботи нотаріусів закріплені у Постанові Кабміну від 28.02.2022 «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану». Основними особливостями в частині довіреностей є:

1. можливість видачі певних довіреностей без нотаріального бланка

В умовах військового стану завірення довіреностей (крім наведених нижче) здійснюється без використання нотаріальних бланків на білих листах з нанесеними за допомогою комп’ютера реквізитами нотаріуса.

Вимога щодо нотаріального бланку зберігається для довіреностей на право розпорядження:

– нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва чи майновими правами щодо майбутнього нерухомого майна;

– коштами на рахунках у банках та небанківських фінансових установах, на право доступу до індивідуального банківського сейфу;

– транспортними засобами строком понад три місяці;

– цінними паперами та корпоративними правами.

2. обмеження кола нотаріусів, уповноважених на видачу деяких довіреностей

Наведені нижче довіреності можуть видавати лише нотаріуси, включені до затвердженого Мін’юстом переліку нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються дії щодо цінного майна:

– на право розпорядження нерухомим майном;

– на управління та розпорядження цінними паперами, корпоративними правами;

– на право доступу до індивідуального банківського сейфа.

3. обмеження строків дії деяких довіреностей та їх підтвердження

Щодо нижченаведених довіреностей (далі – Довіреності) діє низка вимог щодо термінів їх дії та необхідності їх підтвердження довірителем у разі вчинення нотаріальних правочинів на їх підставі:

– на відчуження1 нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав;

– підписання договорів іпотеки, про задоволення вимог іпотекодержателя, встановлення довірчої власності на нерухоме майно (у тому числі договорів про внесення змін до таких договорів або їх розірвання (припинення);

– підписання актів приймання-передачі частки у статутному капіталі юридичної особи від імені фізичної особи – відчужувача (іпотекодавця, довірчого засновника).

3.1. терміни дії Довіреності на перелічені вище дії

Термін дії Довіреності залежить від того, де вона була видана.

Так, Довіреність є дійсною та не вимагає додаткових підтверджень та інших дій, якщо з дня її видачі та до дня підписання відповідного договору (акту) не пройшов:

3.1.1. для Довіреностей, виданих нотаріусом України – 1 місяць;

3.1.2. для Довіреностей, виданих консульством/ диппредставництвом/ за кордоном за законодавством іншої держави (далі разом – «за кордоном») – 2 місяці.

3.2. вимоги щодо підтвердження Довіреності після закінчення строків п. 3.1.

Для підписання нотаріальних угод на підставі Довіреності після закінчення строків, зазначених у п. 3.1., передбачені вимоги, що залежать від наявності у довіреності нотаріального бланка:

3.2.1. для Довіреності на нотаріальному бланку – потрібна (а) заява довірителя про підтвердження дії довіреності (далі – Заява);

3.2.2. для Довіреності без нотаріального бланка – необхідна (а) Заява + (б) наявність реєстрації Доручення в Єдиному реєстрі довіреностей із внесенням до нього відомостей про наявність повноважень, необхідних для підписання відповідного договору (акту).

3.3. вимоги щодо строків дії Заяви, зазначеної у п. 3.2.

У свою чергу, передбачені критерії щодо строків Заяви, зазначеної в п. 3.2., які залежать від того, де було оформлено таку Заяву.

Для підписання нотаріальних угод на підставі Довіреності та Заяви дата оформлення такої Заяви має бути:

3.3.1. для Заяв, оформлених нотаріусом України – не раніше, ніж за 7 календарних днів до дня підписання відповідного договору (акту) на підставі Довіреності;

3.3.2. для Заяв, оформлених за кордоном – не раніше 1 місяця до дня підписання відповідного договору (акту) на підставі Довіреності.

1 Наскільки ми знаємо, нотаріуси трактують це так, що такі вимоги стосуються тільки відчужувачів (продавців) нерухомості. Щодо набувачів, наскільки нам відомо, такі вимоги практично не застосовуються.