Generic selectors
Тільки точні збіги
Введіть пошуковий запрос
Пошук у змісті
Post Type Selectors

Військовий облік жінок: актуальний статус

Повідомляємо, що Наказом Міністерства оборони України № 259 від 06.09.2022 р., який набрав чинності 22.09.2022 р., строк взяття жінок на військовий облік перенесений на 01.10.2023 року.

Оскільки останнім часом у ЗМІ та соціальних мережах розміщувалась суперечлива інформація стосовно військового обліку жінок, нижче пропонуємо Вам наш юридичний коментар щодо цього питання, який базується на аналізі положень чинного законодавства (з урахуванням наведеного вище наказу Міністерства оборони України).

Так, як передбачено частинами 11-12 статті 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на військовий облік військовозобов’язаних.

При цьому жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час.

Первіснийпереліквійськово-обліковихспеціальностей,якіпередбачаютьобов’язковевзяттяжінокнавійськовийоблік,бувзатвердженийНаказомМіністерстваоборониУкраїни № 313 від 11.10.2021 р., який передбачав більше 100-та різновидів таких спеціальностей.Тобто, за логікою цього наказу майже кожна працююча жінка повинна була ставати навійськовий облік.

Однак Наказом Міністерства оборони України № 35 від 07.02.2022 р. до вищезазначеного переліку були внесені зміни шляхом його скорочення до 21-го різновиду спеціальностей, які передбачають взяття жінок на військовий облік.

Наприклад, з поміж іншого, з цього переліку були виключені такі спеціальності як: річковий та морський транспорт, водна інженерія, суднобудування, право та правоохоронна діяльність, секретарі, адвокати та багато інших. Натомість, в переліку залишились такі спеціальності як, наприклад, облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування, перекладачі.

Наказ Міністерства оборони України № 35 від 07.02.2022 р. також передбачив, що ті жінки, чиї професії охоплюються вищезазначеним переліком, повинні ставати на військовий облік з 01.10.2022 р.

Наразі, останнім наказом Міністерства оборони України № 259 від 06.09.2022 р. вказаний вище строк був перенесений на один рік – а саме на 01.10.2023 р.

Таким чином, станом на сьогоднішній день жінки, незалежно від їх професій та спеціальностей, поки що не підлягають обов’язковому військовому обліку, а, відтак, не будучи взятими на військовий облік, не вважаються військовозобов’язаними в розумінні частин 11-12 статті 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Слід також зазначити, що на розгляді Верховної Ради України також перебуває законопроєкт № 6482, який пропонує внести зміни до статті 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та передбачити обов’язковим військовий облік лише для жінок, які мають спеціальність та / або професію, споріднену з медичною діяльністю, а для всіх інших професій та спеціальностей – виключно на добровільних засадах. Цей законопроєкт вже був розглянутий Парламентом у першому читанні.