Generic selectors
Тільки точні збіги
Введіть пошуковий запрос
Пошук у змісті
Post Type Selectors

Державне бюро розслідувань

27 листопада 2018 року в Україні офіційно розпочало свою роботу Державне бюро розслідувань.

Державне бюро розслідувань (далі ДБР) є центральним органом виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність з метою попередження, виявлення, припинення, розкриття і розслідування злочинів, віднесених до його компетенції.

Його робота регулюється Законом “Про Державний бюро розслідувань” від 12.11.15г.

ДБР, поряд з НАБУ і САП, стало правоохоронним органом, запущеним з нуля. Створення бюро є однією з умов надання Європейським Союзом безвізового режиму Україні, а також частиною реформи прокуратури, оскільки ДБР забирає у неї функцію досудового розслідування.

Органи Державного бюро розслідувань є органами досудового розслідування (здійснюють дізнання і досудове слідство). Посадові особи слідчих підрозділів ДБР є слідчими.

Основні завдання ДБР:

– виявлення, розкриття, припинення і розслідування злочинів, пов’язаних з діяльністю організованих груп і злочинних організацій;

– виявлення, розкриття і розслідування випадків катувань та інших злочинів, пов’язаних з жорстоким, нелюдським або принижуючим гідність поводження або покаранням, вчинені працівниками правоохоронних органів;

– виявлення, розкриття і розслідування особливо тяжких насильницьких злочинів, за які Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі;

– розкриття і розслідування злочинів, скоєних посадовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону про державну службу, особами, посади яких віднесені до першої – третьої категорій посад держслужби, суддями і прокурорами (крім випадків, коли ці злочини віднесені до підслідності детективів НАБУ). До підслідності НАБУ, нагадуємо, відносяться тільки певний перелік злочинів, це передбачені ст.ст. 191, 206-2,209, 210,211, 354, 364,366-1,368,368-2.369,369-2,410 КК України, за умови, що вони вчинені визначеним у Законі суб’єктом (перелік визначений в ст.216 КПК України або розмір предмета злочину або заподіяної шкоди в п’ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи (це за станом на 01.12.2018 року -660500 грн.);

– розкриття і розслідування злочинів, скоєних посадовими особами Національного антикорупційного бюро України, прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності детективів підрозділи внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України).

  1. Повноваження ДБР

– бере участь у формуванні та реалізації державної політики в сфері протидії злочинності;

– здійснює інформаційно-аналітичні заходи щодо встановлення системних причин і умов проявів злочинності, вживає заходів для їх усунення;

– припиняє і розкриває злочини;

– здійснює оперативно-розшукову діяльність і попереднє розслідування злочинів;

– здійснює розшук осіб;

– використовує гласних і негласних штатних та позаштатних працівників, матеріально і морально заохочує осіб, які надають допомогу;

– розробляє і затверджує методику розслідування окремих видів злочинів;

– вживає заходів щодо відшкодування завданих державі збитків та шкоди, забезпечує можливості для конфіскації;

– вживає заходів для повернення в Україну з-за кордону коштів та іншого майна, одержаних внаслідок вчинення злочинів;

– має доступ до інформаційних систем органів державної влади, самостійно створює інформаційні системи і веде оперативний облік;

– організовує забезпечення особистої безпеки осіб рядового і начальницького складу, державних службовців ДБР і інших осіб;

– забезпечує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

– здійснює виконання запитів про надання правової допомоги від компетентних органів іноземних держав;

– розробляє пропозиції до проектів міжнародних договорів України;

– співпрацює з поліцейськими та іншими відповідними органами іноземних держав;

– забезпечує дотримання режиму таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом;

– звітує про свою діяльність, інформує суспільство про результати своєї роботи;

– здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

Систему Державного бюро розслідувань становлять: центральний апарат і територіальні органи з центрами у Львові, Хмельницькому, Миколаєві (поширює свою діяльність на Одеську область), Мелітополі, Полтаві, Краматорську та Києві. У систему ДБР увійдуть також спеціальні підрозділи, зокрема, навчальні та науково-дослідні установи.

З боку держави діяльність бюро перевірятимуть підрозділи внутрішнього контролю і прокуратура. Для суспільства ДБР має щорічно готувати письмовий звіт про діяльність, який буде подавати президенту, Верховній Раді, Кабінету Міністрів, також оприлюднити його в ЗМІ. При цьому бюро повинно забезпечити можливість кожного вільно отримати інформацію про діяльність ДБР. Передбачена також діяльність дисциплінарної комісії ДБР і Ради громадського контролю при ДБР. А працівники бюро щорічно будуть проходити психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа.

Слід зазначити, що справи підслідні ДБР, але до початку його роботи розслідувані іншими органами, передаватися в ДБР не будуть, і їх розслідування триватиме тими ж органами у виробництві яких вони знаходяться.