Generic selectors
Тільки точні збіги
Введіть пошуковий запрос
Пошук у змісті
Post Type Selectors

Спрощення трудових відносин для малих та середніх підприємств на період воєнного стану

19.07.2022 року Верховна Рада прийняла Закон про спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва1 (далі – Закон), який вводить новий «спрощений режим регулювання трудових відносин» (далі – спрощений режим) на період воєнного стану.

Наразі Закон направлено на підпис Президенту, після чого найближчим часом він має бути опублікований та набрати чинності.

На кого поширюється та у чому полягає спрощений режим розглянемо нижче.

  1. Хто може використовувати спрощений режим?

За Законом спрощений режим може бути застосований у двох випадках:

А. на малих та середніх2 підприємствах із середньою кількістю працівників за календарний рік не більше 250 осіб або

Б. щодо працівника будь-якого підприємства, розмір заробітної плати якого за місяць становить понад вісім розмірів мінімальної заробітної плати (52 000 грн.).

  1. У чому полягає спрощений режим?

  • у можливості встановити індивідуальні умови праці безпосередньо у трудовому договорі без підпорядкування локальним актам роботодавця (ПВТР, колдоговір, положення, накази);

  • у можливості звільнення працівника з підстав, не передбачених КЗпП;

  • у можливості не запитувати згоду профспілки на залучення працівника до роботи в надурочний час або на його звільнення3;

  • у лібералізації порядку надання та строків щорічної та неоплачуваної відпустки, а також порядку зміни істотних умов праці у порівнянні з положеннями КЗпП.

Закон серед іншого передбачає детальні умови та порядок укладення трудового договору у рамках спрощеного режиму.

Також звертаємо увагу, що відповідно до прикінцевих положень Закону він діятиме виключно на період воєнного стану та втратить чинність одразу після його скасування.

1 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71653

2 Відповідно до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» малими та середніми підприємствами є ті, що мають щонайменше два із наступних критеріїв:

– балансова вартість активів відповідно до річної фінансової звітності – до 20 мільйонів євро;

– чистий дохід від реалізації продукції відповідно до річної фінансової звітності – до 40 мільйонів євро;

– середня кількість працівників – до 250 осіб.

3 Крім звільнення працівників, обраних до профспілкових органів.