Generic selectors
Тільки точні збіги
Введіть пошуковий запрос
Пошук у змісті
Post Type Selectors

Розкриття структури бенефіціарних власників

Повідомляємо, що 29 грудня 2022 року набирає чинності Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб”, який було прийнято 06 вересня 2022 року №2571-IX.

Основні зміни, що впроваджуються новим Законом:

  1. Скасовано вимогу про щорічне підтвердження відомостей про бенефіціарів та структуру бенефіціарної власності

Тепер юридична особа зобов’язана подавати такі відомості виключно у разі виникнення змін.

Також скасовано вимогу про надання документів, що підтверджують особу бенефіціара, при здійсненні реєстраційних дій, які безпосередньо не пов’язані із зміною відомостей про бенефіціарів.

  1. Покладено зобов’язання на учасників юридичної особи надавати відомості для встановлення бенефіціарних власників

На учасників юридичної особи, як фізичних осіб, так і на юридичних осіб, покладається обов’язок повідомляти юридичну особу про зміни відомостей, що можуть зумовлювати зміни відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структури власності юридичної особи протягом 5 робочих днів з дати виникнення такої зміни.

  1. Визначено обов’язок юридичних осіб підтримувати відомості про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи в актуальному стані, зокрема:

3.1. Повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують такі зміни.

Важливо, що юридичні особи, які порушили такі вимоги у зв’язку з неотриманням відповіді на запит інформації, необхідної для внесення або актуалізації даних в Єдиному державному реєстрі, звільняються від відповідальності за таке порушення.

Відтак, якщо юридична особа може підтвердити, що вона звернулась до учасників з вимогою надати інформацію, яка необхідна для визначення бенефіціарних власників, та не отримала відповіді, або отримана відповідь не дозволяє оновити відомості про бенефіціарних власників відповідно до вимог Закону, така юридична особа буде звільнена від відповідальності. Проте, у такому випадку ми вбачаємо значну вірогідність того, що діяльність такої юридичної особи може бути заблоковано через блокування банківських рахунків.

3.2. У разі виявлення юридичною особою неповноти, неточностей чи помилок у раніше поданих державному реєстратору відомостях про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, така особа зобов’язана не пізніше 3 робочих днів з дня їх виявлення подати державному реєстратору виправлені відомості.

  1. Визначено, що інформація про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи може бути подана у паперовій або електронній формі з використанням електронного цифрового підпису.

  1. Зберігається вимога щодо нотаріального засвідчення копій документів, що посвідчують особу бенефіціарного власника. Вбачається, що копії таких документів можуть бути засвідченні із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису.

  1. Впроваджується вимога щодо актуальності засвідчення документів, що посвідчують особу бенефіціарного власникане більше 3 місяців до дати подання документа для проведення державної реєстрації.

  1. Встановлюється новий Порядок перевірки інформації про бенефіціарних власників та державні реєстратори наділяються широкими повноваженнями.

Перевірка інформації, наданої юридичною особою у поясненнях та документах, поданих для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, розпочинається протягом 10 робочих днів з дня отримання пояснення та здійснюється державним реєстратором у Порядку, встановленому Міністерством юстиції України за погодженням із суб’єктами державного фінансового моніторингу.

Для перевірки інформації державний реєстратор має право вимагати від фізичних та юридичних осіб:

надання інформації (у тому числі пояснень), необхідної для встановлення кінцевого бенефіціарного власника;

надання копій документів;

доступу до приміщень юридичної особи, здійснювати огляд речей та документів за місцем знаходження юридичних осіб.

  1. Оновлення даних про кінцевих бенефіціарних власників юридичною особою відповідно до нових вимог здійснюється не раніше 90 днів з дня припинення воєнного стану в Україні

Юридичніособимаютьоновитиінформаціюпрокінцевогобенефіціарноговласника протягом 6 місяців з дня набрання чинності Положенням про форму та зміст структури власності і Методологією визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника, які мають бути розроблені найближчим часом, але не раніше 90 днів з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Тобто, до припинення діє воєнного стану в Україні юридичні особи не мають обов’язку оновлювати інформацію про бенефіціарних власників. Проте з метою уникнення блокування діяльності компанії банками та уникнення відмов контрагенів від співпраці ми рекомендуємо у разі змін до відомостей про бенефіціарних власників подавати таку інформацію для державної реєстрації.