Generic selectors
Тільки точні збіги
Введіть пошуковий запрос
Пошук у змісті
Post Type Selectors

Прийнято закон про віртуальні активи

17 березня 2022 року Президент України підписав Закон України «Про віртуальні активи» (надалі за текстом – Закон). Нагадуємо, що вказаний Закон раніше був повернутий без підпису Президента, з його зауваженням щодо недоцільності створення нового органу, що буде здійснювати державне регулювання у сфері обороту віртуальних активів, та з пропозиціями призначити такими органами Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку та Національний банк України. Закон був прийнятий Верховною Радою з вказаними пропозиціями Президента.

На думку законодавця, Закон забезпечить можливість надання учасникам ринку віртуальних активів безпечних та якісних послуг, сприятиме збільшенню інвестицій в економіку України. Цей закон, за задумом його авторів, має зменшити частку тіньової економіки, що пов’язана з інвестиціями у віртуальні активи громадян та підприємств.

 1. Закон застосовується до наступних відносин:

– у разі постачання послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, якщо суб’єкти таких правовідносин мають зареєстроване місцезнаходження або постійне представництво на території України;

– у зв’язку з вчиненням правочину, предметом якого є віртуальний актив, якщо сторони визначили право України як таке, що підлягає застосуванню до правочину в цілому або до окремої його частини;

–  у зв’язку з вчиненням правочину, предметом якого є віртуальний актив, якщо обидві сторони правочину є резидентами України;

–  у зв’язку з вчиненням правочину, предметом якого є віртуальний актив, якщо особа, яка здійснює операції з віртуальними активами у своїх інтересах (набувач віртуального активу), є резидентом України.

 1. При цьому у Законі не передбачено регулювання правовідносин пов’язаних із:

– випуском, обігом, зберіганням і погашенням електронних грошей;

– експлуатації програмних або програмно-апаратних комплексів обміну електронними даними, в яких забезпечується здійснення зазначених правовідносин щодо фінансових інструментів;

– що виникають під час провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

 1. Що таке віртуальний актив

Законом передбачено, що віртуальним активом буде визнаватися нематеріальне благо, що є об’єктом цивільних прав, має вартість та виражене сукупністю даних в електронній формі. Таке формулювання надає змогу віднести до віртуальних активів не лише криптовалюту, але й інші віртуальні активи, наприклад NFT, токени, скіни у відеоіграх тощо.

Важливо, що Законом встановлено, що віртуальні активи не є засобом платежу на території України, їх не можна буде обмінювати на товари або послуги. Тобто практика, яка фактично на сьогодні існує в Україні, буде обмежена з моменту вступу в силу цього Закону.

Віртуальні активи можуть бути забезпеченими і незабезпеченими. Незабезпечені віртуальні активи не посвідчують майнові права. Забезпечені віртуальні активи посвідчують майнові права, зокрема права вимоги на інші об’єкти цивільних прав. Власник забезпеченого віртуального активу набуває право вимоги на об’єкт, яким забезпечено віртуальний актив.

Таким чином, наприклад, Біткоїн (BTC) є незабезпеченим віртуальним активом, адже до нього «не прив’язано» право вимоги іншого майна – вартість цієї кріптовалюти визначається тільки відносно попиту та пропозиції.

Наразі Закон не містить чіткого визначення, якими об’єктами цивільних прав може бути забезпечений актив. Разом з тим, Закон окремо встановлює, що віртуальні активи можуть бути забезпечені валютними цінностями або цінними паперами. В цьому випадку віртуальні активи є фінансовими та регулюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України окремо.

N.B. Звертаємо увагу, що за логікою Закону, віртуальні активи не вважаються кріптовалютою, а визначається як, такий собі, аналог цінних паперів. Тобто, наприклад, за Біткоїн (BTC) або альткоїни неможливо буде купити товари або послуги, але можна обміняти на інші віртуальні активи (кріптовалюти), інвестувати в них або продати їх за реальну валюту, отримавши прибуток. При цьому такий прибуток (або збитки) необхідно бути відобразити в річній податковій декларації.

 1. Право власності на віртуальний актив

Право власності на віртуальний актив засвідчується володінням ключа такого віртуального активу, що був отриманий на підставі угоди (іншого правочину), закону, за рішенням суду або на підставі створення віртуального активу.

При цьому право власності на віртуальний актив не буде визнаватися у разі неправомірного заволодіння ключем, або у разі передачі ключу або віртуального активу на зберігання за договором або за законом чи рішенням суду.

 1. Пов’язаними з оборотом віртуальних активів будуть вважатися послуги:
 • зберігання або адміністрування віртуальних активів чи ключів віртуальних активів (забезпечення збереження віртуальних активів чи ключів віртуальних активів із можливістю самостійно здійснювати переміщення таких віртуальних активів в інтересах та за дорученням третіх осіб. Надавач послуг зі зберігання або адміністрування віртуальних активів чи ключів віртуальних активів здійснює переміщення таких віртуальних активів виключно за умови, що таке переміщення здійснюється відповідно до вказівок власника віртуального активу та прямо передбачено відповідним договором із власником віртуального активу щодо його зберігання або адміністрування);

 • обмін віртуальних активів (діяльність, пов’язана з обміном віртуальних активів на інші віртуальні активи та валютні цінності, що здійснюється для третіх осіб та/або за дорученням та в інтересах третіх осіб);

 • переказ віртуальних активів (переміщення віртуальних активів в інтересах третіх осіб із гаманця віртуальних активів третіх осіб на гаманці віртуальних активів інших осіб);

 • надання посередницьких послуг, пов’язаних із віртуальними активами (вчинення правочинів щодо віртуальних активів (у тому числі щодо здійснення публічної пропозиції віртуальних активів) в інтересах третіх осіб).

 1. Хто може бути постачальниками віртуальних послуг

Закон, урегулювавши відносини у вказаній сфері, надав можливість офіційно діяти в Україні кріптобіржам та магазинам, що надають послуги продажу/обміну токенів та кріптовалют. Операції з віртуальними активами стануть різновидом фінансових послуг, тому постачальники таких послуг будуть зобов’язані відповідати вимогам регуляторів

Постачальником послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, може бути юридична особа:

1) керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники якої мають бездоганну ділову репутацію;

2) яка має сформований статутний капітал у розмірі, встановленому Законом, та може підтвердити законність отримання коштів, що були направлені на формування статутного капіталу юридичної особи;

3) яка відповідає іншим вимогам Закону.

Постачальником послуг, пов’язаних з оборотом забезпечених віртуальних активів, що забезпечені валютними цінностями, може бути лише фінансова установа.

Для того, щоб стати постачальником послуг, пов’язаних з оборотом забезпечених віртуальних активів, необхідно відповідати наступним вимогам:

 1. Отримати в Україні дозвіл на застосування послуг щодо з обороту віртуальних активів.

 2. Мати сформований статутний капітал у розмірі:

Розмір статутного капіталу

Для резидентів

Для нерезидентів

Для постачальників послуг із зберігання або адміністрування віртуальних активів чи ключів віртуальних активів

не менше 1 190 000 грн

не менше 5 950 000 грн

постачальників послуг з обміну віртуальних активів

Не менше 595 000 грн

не менше 2 975 000 грн

постачальників послуг з переказу віртуальних активів

Не менше 595 000 грн

не менше 2 975 000 грн

постачальників посередницьких послуг, пов’язаних з віртуальними активами

Не менше 595 000 грн

не менше 2 975 000 грн

 1. Отримання дозволу на надання послуг

Закон передбачає порядок отримання дозволів на відповідні види послуг з віртуальними активами.

Заява на отримання дозволу подається до державного органу, що реалізує державну політику у сфері обороту віртуальних активів – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Безпосередньо плата за видачу дозволу на застосування послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, буде встановлюватися в залежності від виду послуг, що планується надавати, та становить: для українських резидентів від 68 000 грн. до 136 000 грн, а для нерезидентів – від 340 000 грн. до 680 000 грн.

Строк розгляду заяви на видачу відповідного дозволу становить 30 днів, а сам дозвіл видається на строк один рік.

Зазначимо, що Закон в поточній редакції не передбачає процедури продовження такого дозволу, тільки отримання, а отже, плата за видачу дозволу повинна вноситися щорічно при подачі заяви на отримання нового дозволу.

При цьому разом з заявою на видачу дозволу, Закон, проміж іншого, визначає необхідність подання документів, які містять інформацію про:

 • ділову репутацію кінцевих бенефіціарних власників, власників істотної участі;
 • ідентифікаційні дані, ділову репутацію та професійний досвід керівників заявника, ділову репутацію заявника;

 • ідентифікаційні дані, професійний досвід та бездоганну ділову репутацію засновників заявника, голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (за наявності) такої юридичної особи.

 1. Час вступу в силу Закону та зміни до Податкового кодексу України

Зазначимо, що вказаний Закон набере чинності з дня набрання чинності законом України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування операцій з віртуальними активами, проект якого був внесений на розгляд у Верховну раду 13 березня 2022 р. за 7150. Законопроектом передбачається вступ його в дію з 01 жовтня 2022 року.

Наявна редакція законопроекту передбачає оподаткування прибутку постачальника послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів за ставкою 5 відсотків, за умови, що такий постачальник послуг не отримує інших доходів, крім доходів від здійснення діяльності з надання послуг пов’язаних з оборотом віртуальних активів, та доходу, що виникає в результаті нарахування курсових різниць

Ставка 5 відсотків також планується застосовувати до прибутку від операцій з віртуальними активами для фізичних осіб. Додаткового планується встановити обов’язок зі сплати військового збору у розмірі 1,5 відсотку з суми інвестиційного прибутку від операцій з віртуальними активами.

Наразі, редакція цього законопроекту знаходиться на розгляді в комітеті, ми будемо слідкувати за його прийняттям.