Generic selectors
Тільки точні збіги
Введіть пошуковий запрос
Пошук у змісті
Post Type Selectors

Поширення військового обліку на жінок

Ще починаючи з 2006 року Закон про військовий обов’язок (далі – Закон) передбачав обов’язкову постановку на військовий облік жінок зі спеціальностями, спорідненими з військово-обліковими, згідно з переліком, затвердженим підзаконним актом.

Однак донедавна такий перелік затверджений не був, у зв’язку з чим вищезгадана норма Закону про постановку на військовий облік жінок не виконувалася.

11.10.2021 р. Міноборони затвердило відповідний перелік1 спеціальностей, який набув чинності 17.12.2021 р. (далі – Перелік). У зв’язку з цим вищевказана норма Закону набула актуальності.

Перелік передбачає широкий список спеціальностей та професій (приблизно близько ста), до якого входять, зокрема, адвокат, перекладач, аудитор, бухгалтер, маляр тощо.

Таким чином, на сьогодні роботодавці зобов’язані поширити ведення військового обліку на всіх працевлаштованих жінок віком до 60 років, спеціальності яких вказані у Переліку.

Будь-які особливості ведення військового обліку щодо жінок на сьогоднішній день не передбачені, тому застосовувати слід ті самі норми та правила, які підприємство застосовувало раніше під час ведення військового обліку чоловіків. Також нагадуємо, що роботодавці зобов’язані звільняти працівників від роботи на час, необхідний для постановки на облік у військкоматі, із збереженням місця роботи та середньої зарплати.

Враховуючи вищевикладене, нововведення торкнуться:

1. прийому на роботу нових співробітниць: тепер від жінок, що відносяться до Переліку, при прийомі на роботу треба буде вимагати, як і від чоловіків, військово-обліковий документ.

За недотримання цієї вимоги можливе притягнення працедавця до відповідальності за порушення законодавства про працю у розмірі однієї мінімальної зарплати за кожне порушення2;

2. військового обліку жінок, працевлаштованих на підприємстві: тепер роботодавець зобов’язаний виконувати вимоги, передбачені Порядком військового обліку3, щодо жінок, що належать до Переліку, а саме: обмінюватися інформацією щодо таких співробітників та звіряти дані щодо них з військкоматом, вести особисті картки, списки тощо.

Відповідальність

За невиконання вимог військового обліку передбачено відповідальність:

для працівників – адміністративний штраф до 850 грн. за перше порушення та до 1700 грн. за повторне. Крім того, потенційно за ухилення від військового обліку у разі отримання попередження від військкомату передбачено кримінальну відповідальність (наскільки ми знаємо, на практиці кримінальна відповідальність за порушення військового обліку застосовується вкрай рідко);

для посадових осіб підприємства – лише адміністративний штраф до 5100 грн. за перше порушення та до 8500 грн. за повторне.

При цьому важливо враховувати те, що законодавство не уповноважує роботодавця застосовувати до працівників дисциплінарні стягнення чи інші механізми впливу за порушення військового обліку.

2 При цьому однозначної практики щодо того, що вважати «кожним порушенням» на сьогодні немає. Тому перевіряючі можуть вважати неотримання військового квитка по усіх співробітниках в якості одного порушення, а можуть застосувати штраф відносно кожного випадку – по кожному співробітникові, від якого не отримали військові документи.

3 Затверджено Постановою Кабміну від 07.12.2016 г. № 921: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/921-2016-%D0%BF#Text