Generic selectors
Тільки точні збіги
Введіть пошуковий запрос
Пошук у змісті
Post Type Selectors

Підтвердження форс-мажору в умовах воєнного стану

15 березня Президентом було видано Указ про продовження військового стану терміном на 30 днів, який цього ж дня було затверджено Верховною Радою. Таким чином, термін дії воєнного стану в Україні продовжено до 25 квітня 2022 року.

Водночас, до нас продовжують надходити питання щодо процедури повідомлення контрагентів про настання форс-мажору, необхідність отримання сертифікатів Торгово-промислової палати України (далі – ТПП) та пов’язаних із цією темою питань. Нижче пропонуємо Вашій увазі наш огляд на цю тему.

  1. Повідомлення контрагента про настання форс-мажору

Відповідно до сталої практики роботи ТПП, а також загальноприйнятих формулювань контрактів у частині форс-мажору, насамперед сторона зобов’язана надіслати своєму контрагенту письмове повідомлення про неможливість виконання зобов’язань (всіх або деяких) у зв’язку з настанням обставин непереборної сили (форс-мажору).

Таке повідомлення має містити дату, з якої зобов’язання не можуть виконуватися, опис таких зобов’язань та їх зв’язок з форс-мажором (наприклад, закриття морських портів на вхід/вихід суден, закриття аеропортів, обмеження або закриття руху авто або залізничного транспорту всередині країни, обмеження, запроваджені НБУ на валютному ринку тощо). Повідомлення можна надіслати електронною поштою на адресу контрагента, яка зазначена в договорі.

  1. Підтвердження настання форс-мажору

Зазвичай, як підтвердження факту форс-мажору використовується документ, виданий ТПП України чи регіональними палатами. Відповідно до Регламенту ТПП, факт форс-мажору підтверджується сертифікатом, який видається по кожному конкретному договірному або позадоговірному зобов’язанню по зверненню суб’єкта господарювання до ТПП України або регіональних палат. Термін розгляду документів становить 7 днів, але може бути продовжено за рішенням ТПП.

Як ми повідомляли раніше, у зв’язку із запровадженням військового стану ТПП України на своєму сайті опублікувала загальне підтвердження факту форс-мажору у зв’язку з військовою агресією РФ в Україні (далі – Підтвердження)1. Згідно з новинами на сайті, змістом Підтвердження та проведеними нами телефонними переговорами з представниками ТПП України, Підтвердження може використовуватись замість індивідуального сертифікату ТПП на час воєнного стану, тобто до 25 квітня 2022, враховуючи, що мова йде про так званий форс-мажор «що триває».

Формально ТПП України продовжує свою роботу, однак у зв’язку з тим, що регіональні палати працюють нестабільно (потрібно зв’язуватися з конкретною палатою та уточнювати порядок роботи) і, навіть, у звичайних умовах отримання сертифікату може займати до кількох тижнів, представники ТПП рекомендують у разі потреби звертатися за окремими сертифікатами вже після стабілізації обстановки та скасування воєнного стану.

Щодо терміну форс-мажору, то Підтвердження містить посилання на Указ Президента про запровадження воєнного стану з 24.02.2022 р. строком на 30 днів, тобто до 25.03.2022 р. включно. При цьому Указ Президента про продовження військового стану встановлює новий термін: з 26.03.2022 р. на 30 днів, тобто до 25.04.2022 р.

Також у Підтвердженні зазначено, що ТПП України підтверджує обставини непереборної сили з 24.02.2022 р. до їхнього офіційного закінчення. Таким чином, Підтвердження можна використовувати як посвідчення форс-мажору на період з 24.02.2022 р. до 25.04.2022 р. (або до пізнішої дати у разі подальшого продовження військового стану в Україні).

  1. Використання Підтвердження ТПП щодо іноземних контрагентів

Також необхідно зазначити, що використання Підтвердження ТПП України (або сертифіката ТПП за конкретним зобов’язанням) є актуальним не лише щодо контрагентів-резидентів, а й іноземних контрагентів.

Так, відповідно до положень статті 44 Закону України “Про міжнародне приватне право”, у разі відсутності застереження сторін про вибір права, яке застосовується, сторона може посилатися на найбільш тісно пов’язане з правочином право держави, де зареєстрована або має місцезнаходження сторона, яка має вирішальне значення для правочину.

Для договорів надання послуг ТЕО такою стороною є експедитори, а для договорів перевезення – перевізники. Відповідно, навіть якщо в українського експедитора укладено договір ТЕО з іноземним замовником, і в такому договорі відсутнє посилання на іноземне право згідно ст. 44 вищезазначеного Закону такий договір регулюється українським правом, а отже, до нього можна застосовувати положення про форс-мажор.

1 Посилання на Підтвердження: російською https://ucci.org.ua/uploads/files/621cba543cda9382669631.pdf; англійською https://ucci.org.ua/uploads/files/621ce831ac29f951072237.pdf