Generic selectors
Тільки точні збіги
Введіть пошуковий запрос
Пошук у змісті
Post Type Selectors

Підстави перетину громадянами України державного кордону в умовах воєнного стану

Після початку військової агресії РФ на території України одним із найбільш актуальних питань для українських громадян є питання щодо перетинання державного кордону з метою тимчасової евакуації.

З самого початку війни пропуск через державний кордон де факто здійснювався у відповідності до роз’яснення, опублікованого на сайті Державної прикордонної служби України (надалі – ДПС України), суть якого зводилась до того, що всі жінки та діти (особи до 18 років) мали можливість перетнути кордон без будь-яких обмежень (навіть за відсутності паспорту громадянина України для виїзду за кордон), в той час як перетин кордону чоловіками віком від 18 до 60 років був заборонений, окрім прямих виключень, передбачених вищенаведеним роз’ясненням.

Після цього ДПС України своїми листами та додатковими роз’ясненнями, які публікувались на власному сайті, неодноразово корегувала перелік осіб, які мають право на перетин державного кордону в умовах воєнного стану, та документів, що надають таке право, в тому числі, доповнювала винятки, за яких чоловіки віком від 18 до 60 років мали право на перетин кордону.

Втім, належного нормативного регулювання цього питання (на рівні нормативно-правових актів) у перші тижні війни не було.

Згодом, протягом березня – квітня Кабінетом Міністрів України був внесений ряд змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України1 (надалі – Правила перетинання кордону), які запровадили більш-менш чіткі умови перетину державного кордону в умовах воєнного стану. Саме ці правила застосовуються ДПС України станом на сьогодні, із урахуванням деяких додаткових роз’яснень, розміщених на власному сайті2.

З метою систематизації та упорядкування, нижче надаємо до вашої уваги наші коментарі стосовно основних правил та умов перетину державного кордону, які діють та застосовуються станом на сьогодні.

В першу чергу слід зазначити, що чинна редакція Правил перетинання кордону прямо не визначає вичерпний перелік осіб, яким в умовах воєнного стану надається право виїжджати за кордон. Однак такий перелік можна умовно сформувати, виходячи зі змісту Правил перетинання кордону, цілого ряду інших нормативно-правових актів, а також офіційних роз’яснень ДПС України. Вказані особи можуть бути умовно розподілені на наступні групи:

  1. Особи, які не належать до категорії військовозобов’язаних, тобто, які не перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави

До цієї категорії можна віднести всіх осіб до 18-ти років, а також чоловіків, яким виповнилось 60 років (оскільки відповідно до статті 28 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» це є граничним віком перебування військовозобов’язаних у запасі).

Що ж стосується жінок, то з ними питання не на стільки однозначне.

Так, з одного боку, як передбачено частинами 11-12 статті 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на військовий облік військовозобов’язаних. При цьому, жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час.

Первісний перелік військово-облікових спеціальностей, які передбачають обов’язкове взяття жінок на військовий облік, був затверджений Наказом Міністерства оборони України № 313 від 11.10.2021 р., який передбачав більше 100-та різновидів таких спеціальностей. Тобто, за логікою цього наказу майже кожна працююча жінка повинна була ставати на військовий облік.

Однак Наказом Міністерства оборони України № 35 від 07.02.2022 р. до вищезазначеного переліку були внесені зміни шляхом його скорочення до 21-го різновиду спеціальностей, які передбачають взяття жінок на військовий облік. Наприклад, з поміж іншого, з цього переліку були виключені такі спеціальності як: річковий та морський транспорт, водна інженерія, суднобудування, право та правоохоронна діяльність, секретарі та багато інших. Натомість, в переліку залишились такі спеціальності як, наприклад, облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування, перекладачі.

Слід також зазначити, що відповідно до останнього Наказу Міністерства оборони України № 35 від 07.02.2022 р. навіть ті жінки, чиї професії охоплюються вищезазначеним переліком, повинні ставати на військовий облік не одразу ж, а лише з 01.10.2022 р.

При цьому, в розумінні Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», жінки, які не перебувають на військовому обліку, незалежно від своєї професії, не вважаються військовозобов’язаними особами.

У зв’яку із цим, станом на сьогодні фактично і у відповідності до позиції ДПС України (відповідно до роз’яснень, наданих на «гарячій» лінії ДПС України), всі жінки можуть вільно перетинати державний кордон в умовах воєнного стану.

З урахуванням вищезазначеного, далі по тексту цієї консультації під військовозобов’язаними особами будуть матися на увазі виключно чоловіки віком від 18 до 60 років.

2. Військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації

До цієї категорії, відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», належать наступні особи:

* Заброньовані від мобілізації – працівники підприємств, установ та організацій, які отримали відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації за процедурою бронювання, передбаченою Постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 р. № 194 «Деякі питання бронювання військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного стану».

Документом, яким підтверджується право заброньованої особи на перетинання кордону, вважається посвідчення про відстрочку (витяг з наказу про бронювання). Крім того, ДПС України у деяких своїх листах-роз’ясненнях3 також посилається на необхідність надання документів про відрядження відповідної заброньованої особи за кордон. Втім, законодавче обґрунтування вимагати вказаний документ про відрядження відсутнє.

В цю ж категорію можна включити водіїв, які здійснюють міжнародні вантажні перевезення для потреб ЗСУ, перевезення медичних вантажів та гуманітарної допомоги. Бронювання для таких водіїв може видаватися військовими адміністраціями або Міністерством інфраструктури України.

* Особи з інвалідністю

* Особи, визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я, відповідно до висновку військово-лікарської комісії, на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);

* Особи, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

* Особи, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

* Народні депутати України;

* Працівники ЗСУ, Нацгвардії, ДБР, СБУ, Державної виконавчої служби та інших правоохоронних органів.

Всі наведені вище категорії осіб мають право на перетин державного кордону в умовах воєнного стану.

Слід також зазначити, що чинним законодавством передбачений і перелік військовозобов’язаних осіб, які хоч і не підлягають мобілізації, але при цьому все одно не мають право на виїзд закордон у умовах воєнного стану. До такого переліку включені наступні особи:

– студенти, аспіранти, докторанти, наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники;

– родичі осіб, що загинули або пропали без вісті під час проведення АТО.

Разом із тим, у відповідності до роз’яснень, опублікованих на сайті ДПС, виключення із вищезазначеного правила де факто зроблене для здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти (студенти, слухачі). Таким особам де факто дозволено перетинати державний кордон в умовах воєнного стану з метою проходження зазначеного навчання.

Аналогічне виключення де факто зроблене і для громадян України, які мають право на постійне проживання за кордоном – таким особам також дозволено перетинання державного кордону в умовах воєнного стану, за умови надання відповідного документального підтвердження свого права на постійне проживання у іноземній країні.

3. Супроводжуючі особи

В цю категорію можна включити військовозобов’язаних осіб, які мають право на перетинання кордону в умовах воєнного стану виключно з метою супроводу інших осіб, які перебувають на їх вихованні, утриманні догляді тощо, зокрема, для супроводу:

– дитини з інвалідністю;

– дитини, хворої на специфічні хвороби, перелік яких затверджений Правилами перетинання кордону;

– дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування

– повнолітньої особи з інвалідністю 1-ї чи 2-ї груп;

– недієздатної особи;

іншої особи, що за станом свого здоров’я потребує постійного догляду.

Право перетину державного кордону для цілей супроводу вищезазначених осіб мають військовозобов’язані, на утриманні / вихованні / догляді яких перебувають такі особи (батьки, діти, подружжя, інші члени сім’ї, законні представники тощо).

Вимоги щодо документів при перетині кордону для вказаних категорій включають у себе докази споріднення або утримання чи виховання та медичні документи, що підтверджують відповідний статус особи, яка потребує супроводу.

4. Військові, постраждалі у зв’язку із воєнною агресією РФ

До цієї категорії належать особи із складових сил оборони та сил безпеки (ЗСУ тощо), які виїжджають за кордон на лікування як постраждалі (поранені тощо) у зв’язку з військовою агресією РФ.

В якості підтверджуючих документів для виїзду цієї категорії повинні бути надані відповідний медичний висновок про необхідність направлення такої особи на лікування за кордон, а також лист Міністерства охорони здоров’я про погоджений з іноземною стороною перелік осіб із складових сил оборони та сил безпеки, яких заклади охорони здоров’я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном.

Виїзд таких осіб за кордон дозволяється у супроводі одного члена сім’ї першого ступеня споріднення.

Слід також зазначити, що в умовах воєнного стану були також дещо спрощені вимоги щодо документів, які повинні бути в наявності у особи для цілей перетинання кордону, а саме:

  • станом на сьогодні представники ДПС України де факто здійснюють пропуск громадян України навіть за відсутності «закордонного паспорту», а лише на підставі національного паспорту громадянина України (хоч на законодавчому рівні це не дозволено);

  • в умовах воєнного стану для виїзду за кордон дитини, яка не досягла 16-річного віку, у супроводі одного з батьків, нотаріально-засвідчена згода другого з батьків не вимагається.

1 https://ips.ligazakon.net/document/kp950057?an=497577

2 https://dpsu.gov.ua/ua/Peretinannyaderzhavnogokordonuvumovahpravovogorezhimuvonnogostanu/

3 https://ips.ligazakon.net/document/fn073457?an=1&ed=2022_03_17