Generic selectors
Тільки точні збіги
Введіть пошуковий запрос
Пошук у змісті
Post Type Selectors

Скасування валютних обмежень

На офіційному сайті прес-служба Національного банку України поінформувала про затвердження і оприлюднення нормативно-правових актів, які є основою для нової ліберальної системи валютного регулювання, передбаченої Законом України “Про валюту и Валютні операції”1.

Так, нова система валютного регулювання складається з восьми основних постанов Правління Національного банку, які замінили попередні 56 нормативно-правових актів:

постанова № 1: “Про затвердження Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України”;

постанова № 2: «Про затвердження Положення про здійснення операцій з валютними цінностями”;

постанова № 3: “Про затвердження Положення про транскордонного переміщення валютних цінностей”;

постанова № 4: “Про затвердження Положення про перелік заходів захисту, порядок і критерії їх введення, продовження та дострокового припинення”;

постанова № 5: “Про затвердження Положення про заходи захисту і визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті”;

постанова № 6: “Про затвердження Положення про порядок надання банками Національному банку України інформації за договорами, які передбачають виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами-кредиторами за залученими резидентами кредитів, позик”;

постанова № 7: «Про затвердження Інструкції про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів”;

постанова № 8: «Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу і перевірки документів (інформації) про валютні операції”.

Так, з лютого 2019 року будуть введені в дію понад 20 послаблень у валютній сфері, зокрема:

 • у два рази збільшується граничний термін здійснення розрахунків за експортно-імпортними контрактами – до 365 днів;
 • скасовується валютний нагляд за експортно-імпортними операціями до 150 тис. грн;
 • дозволяється вільне використання рахунків юридичних осіб за кордоном (крім операцій з переказу коштів з України на такі рахунки);
 • скасовуються індивідуальні ліцензії на валютні операції – їх замінить система електронних лімітів (2 млн євро / рік для юридичних осіб, 50 тис. Євро / рік для фізичних осіб);
 • скасовуються санкції у вигляді припинення зовнішньоекономічної діяльності за порушення строків розрахунків;
 • скасовується обмеження на дострокове погашення зовнішніх зобов’язань;
 • дозволяється укладення валютних форвардів для хеджування експортно-імпортних і боргових операцій;
 • дозволяється здійснення операцій за рахунками юридичних осіб-нерезидентів в банках України;
 • скасовується процедура реєстрації зовнішніх запозичень;
 • дозволяється оnline-купівля іноземної валюти фізичними особами (в межах ліміту покупки готівкової валюти – до 150 тис. грн / день в еквіваленті)
 • дозволяється банкам продавати своїм клієнтам державні цінні папери, номіновані в іноземній валюті, за іноземну валюту;
 • дозволяється укладення банками валютних свопів з резидентами і нерезидентами;
 • дозволяються безлімітні інвестиції банків в цінні папери інвестиційного класу;
 • збільшується ліміт на перекази іноземної валюти за кордон без відкриття рахунку для фізичних осіб – з 15 до 150 тис. грн / рік;
 • збільшується ліміт на покупку банківських металів фізичними та юридичними особами з 3,21 тройської унції в тиждень (100 г) до еквівалента 150 тис. грн / день (без обмежень для юридичних осіб, які ведуть діяльність, пов’язану з використанням банківських металів);
 • дозволяється юридичним особам ввезення-вивезення банківських металів, якщо це передбачено їх статутом;
 • дозволяється резидентам внесення платежів в іноземній валюті при страхуванні життя;
 • дозволяється здійснювати інвестиції і кредитувати резидентів з рахунку ЛОРО в гривнях банку-нерезидента;
 • банкам-нерезидентам дозволяється купувати валюту на всю суму залишку в гривнях на рахунку ЛОРО;
 • дозволяється купувати і накопичувати іноземну валюту на рахунки для виплат за зовнішніми запозиченнями;
 • скасовується подвійний контроль за операціями з експорту продукції – валютний нагляд здійснюватиме тільки той банк, який отримав інформацію про відповідної митної декларації;
 • дозволяється здійснення інвестицій в Україну не тільки в валютах першої, але і другої групи класифікатора валют;
 • уніфіковано переміщення валютних цінностей через кордон.

На додаток докладаємо дві дорожніх карти НБУ по валютній лібералізації (карта валютних послаблень і карта скасованих валютних обмежень).

1 https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=85295172&cat_id=55838