Generic selectors
Тільки точні збіги
Введіть пошуковий запрос
Пошук у змісті
Post Type Selectors

Обмеження на операції в іноземній валюті

04 квітня 2022 року Правління Національного банку України Постановою №68 внесло зміни до Постанови №18 від 24.02.2022 р. «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» (надалі – Постанова), якими уточнив низку обмежень на операції в іноземній валюті.

 1. Скорочено перелік валютних операцій щодо яких банки проводять спрощений валютний нагляд

Раніше Постановою № 18 від 24.02.2022 р. Нацбанк затвердив перелік валютних операцій, до яких застосовувався спрощений валютний нагляд1.

Однак Постановою № 68 від 04.04.2022 р. цей перелік було значно скорочено.

В актуальному на сьогодні переліку валютних операцій, що підлягає спрощеному валютному нагляду, містяться наступні види валютних операцій:

 1. власних операцій банків, уключаючи розрахунки з міжнародними платіжними системами.

 2. валютних операцій резидентів з виконання зобов’язань, які забезпечені державною гарантією;

 3. валютних операцій МФО, уключаючи представництва МФО, а також валютних операцій резидентів та нерезидентів з переказу коштів в іноземній/національній валюті з метою розрахунків з МФО або з його представництвом;

 4. валютних операцій резидентами та нерезидентами для проведення мобілізаційних та інших заходів (потреб), визначених законами України, що регулюють відносини у сферах забезпечення національної безпеки та оборони;

 5. на підставі окремих дозволів (рішень) Національного банку України, що приймаються на підставі звернень Кабінету Міністрів України, міністерств та інших державних органів України;

 6. переказів на користь дипломатичних представництв, консульських установ України за кордоном та працівників апаратів військових аташе та апаратів представників Міністерства оборони України при закордонних дипломатичних установах України;

До інших, не зазначених вище валютних операцій, застосовуються стандартні вимоги щодо проведення банками належного аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції їх клієнтів відповідно до Положенням про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції.

 1. Скорочено граничні строки розрахунків за експортно-імпортними операціями

Граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів / робіт / послуг становлять 90 календарних днів та застосовуються до операцій, здійснених з 05 квітня 2022 року.

При цьому такі граничні строки не поширюються на операцію з експорту, імпорту (уключаючи незавершені розрахунки за операцією), сума якої (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату здійснення операції) є меншою, ніж 400 000 грн (незначна сума), крім дроблення операцій з експорту товарів або дроблення валютних операцій.

N.B. Таким чином, особам, що ведуть зовнішньоекономічну діяльність, потрібно звернути увагу на строки сплати платежів по діючим ЗЕД-контрактам та перевіряти такі строки при укладанні нових контрактів. Нагадуємо, що вимоги щодо граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів превалюють над строками, зазначеними у договорах.

У разі порушення граничного строку розрахунків, встановленого НБУ (незважаючи на строки встановлені у відповідному контракті), відповідно до п.5 ст.13 Закону України «Про валюту і валютні операції», нараховується пеня за кожний день прострочення в розмірі 0,3 відсотка суми неодержаних грошових коштів за договором (вартості недопоставленого товару). При цьому максимальний розмір нарахованої пені може досягати аж до розміру суми неодержаних грошових коштів за договором (вартості недопоставленого товару).

Враховуючи наведене, рекомендуємо здійснювати контроль за строками виконання зобов’язань за майбутніми контрактами, а разі наявності у діючому контракті строків, що не відповідають граничним строкам розрахунків, встановленим НБУ, такі контракти повинні бути детально розглянути, із можливим внесенням відповідних змін.

 1. Послаблення обмежень щодо здійснення операцій особами, пов’язаними з Росією або Білоруссю

Постановою визначено низку послаблень щодо здійснення валютних операцій. Обмеження щодо виконання валютних операцій, учасником яких є юридична або фізична особа, яка має місцезнаходження (зареєстрована / постійно проживає) в Російській Федерації або в Республіці Білорусь або для виконання зобов’язань перед юридичними або фізичними особами, які мають місцезнаходження (зареєстрована / постійно проживає) в Російській Федерації або в Республіці Білорусь або з використанням російських рублів та білоруських рублів, не поширюються на наступні операції:

1) переказ коштів (крім російських рублів та білоруських рублів) на спеціальний рахунок НБУ для збору коштів на підтримку ЗСУ та/або на рахунки КМУ, міністерств та інших державних органів України;

2) переказ коштів (крім російських рублів та білоруських рублів) на рахунки резидентів у банках за операціями з експорту товарів, повернення коштів за операціями з імпорту товарів.

У разі надходження коштів із-за кордону в російських рублях / білоруських рублях за такими операціями банку дозволяється здійснити обмін цих коштів на міжнародному валютному ринку на іншу валюту (крім російських рублів / білоруських рублів) для її подальшого зарахування на рахунки клієнта;

3) переказ коштів (крім російських рублів та білоруських рублів) на території України з метою здійснення соціальних виплат, виплат заробітної плати, оплати комунальних послуг, сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

4) переказ коштів (крім російських рублів та білоруських рублів) за валютними операціями фізичних осіб, резидентів Російської Федерації та Республіки Білорусь, що містяться в переліках Служби безпеки України та/або державних органів України, попередньо погоджених Службою безпеки України, щодо можливості здійснення банками таких операцій;

5) операції із зарахування надходжень коштів (уключаючи надходження коштів у російських рублях / білоруських рублях) із-за кордону на кореспондентський рахунок банку, відкритий в іншому банку на території України;

6) переказ коштів на території України з рахунку юридичної/фізичної особи, яка має місцезнаходження (зареєстрована / постійно проживає) у Російській Федерації або в Республіці Білорусь [поточного, вкладного (депозитного) рахунку, рахунку умовного зберігання (ескроу)], на інший власний поточний рахунок такої особи (крім коштів у російських рублях / білоруських рублях);

7) операції з продажу на території України юридичною/фізичною особою, яка має місцезнаходження (зареєстрована / постійно проживає) у Російській Федерації або в Республіці Білорусь, безготівкової іноземної валюти, крім російських рублів та білоруських рублів.

8) страхового відшкодування шкоди життю, здоров’ю, майну потерпілих, заподіяної внаслідок настання страхового випадку, що стався до 23 лютого 2022 року (включно), за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

9) сплати внесків до централізованих страхових резервних фондів Моторного (транспортного) страхового бюро України відповідно до Закону України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”.

 1. Інші послаблення валютних обмежень

Уповноваженим установам дозволено здійснювати переказ валютних цінностей / переказ коштів (уключаючи операції за дорученням клієнтів), щодо наступних операцій:

 1. операції з переказу іноземної валюти, що ініціюється з метою сприяння підвищенню обороноздатності України фізичною особою, яка не є суб’єктом господарської діяльності, за товари, що містяться в Переліку товарів критичного імпорту, якщо сума такої операції на календарний місяць в еквіваленті є меншою ніж 400 000 грн (за курсом НБУ):

 • Павербанки, акумулятори електричні, включаючи сепаратори для них;
 • Каски, шоломи, бронежилети;
 • Військова та тактична форма, захисний одяг, військове та тактичне взуття;
 • Оптичні прилади для слідкування;
 • Безпілотні літальні апарати;
 • Спальні мішки, каремати;
 • Засоби для надання домедичної допомоги.

 1. переказу іноземної валюти для виплати пенсій громадянам України, які виїхали на постійне місце проживання за кордон. Такі виплати можливо здійснювати з урахуванням обмежень, щодо заборони валютних операцій:

– з використанням російських рублів та білоруських рублів;

– учасником яких є юридична або фізична особа, яка має місцезнаходження (зареєстрована / постійно проживає) в Російській Федерації або в Республіці Білорусь;

– для виконання зобов’язань перед юридичними або фізичними особами, які мають місцезнаходження (зареєстрована / постійно проживає) в Російській Федерації або в Республіці Білорусь.

 1. операції щодо реалізації залишків пам’ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції у філіях, відділеннях банків, якщо немає прямої загрози життю та здоров’ю працівників і клієнтів, із дотриманням порядку здійснення операцій в особливий період, визначеного внутрішніми банківськими процедурами.

1 Тобто без проведення додаткового аналізу документів (інформації) про валютні операції, джерела походження коштів, що використовуються для їх проведення та інших заходів, передбачених Положенням про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції.