Generic selectors
Тільки точні збіги
Введіть пошуковий запрос
Пошук у змісті
Post Type Selectors

Новий порядок обліку військовозобов’язаних

05.01.2023 набув чинності новий Порядок військового обліку (далі – новий Порядок)1. Ми проаналізували його основні положення. У цій консультації ми не описуємо раніше передбачені обов’язки підприємства, які не зазнали суттєвих змін.

1. Зміни у врученні повісток

У питанні вручення повісток працівникам новий Порядок (п. 47) деталізує та доповнює обов’язки підприємства, встановлюючи, що керівник підприємства зобов’язаний:

– довести до відома працівника наказ про сповіщення його про прибуття до військкомату під особистий підпис працівника;

вручити працівникам повістки про явку на виклик у військкомат;

– повідомити військкомат про військовозобов’язаних працівників, які перебувають на лікарняному, у відпустці чи відрядженні, з наданням відповідних витягів із наказів.

2. Зміни у колі осіб, які беруться на облік підприємством

На відміну від раніше затвердженого широкого переліку осіб (залежно від їхнього попереднього місця служби тощо) новий Порядок встановлює 2 групи осіб, які беруться на облік:

– призовники у календарний рік досягнення ними 17-річного віку та до 27 років;

– військовозобов’язані та резервісти, які не досягли граничного віку перебування в запасі2, у тому числі жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність.

Хочемо звернути увагу на те, що норми нового Порядку про взяття на військовий облік жінок, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, містять деякі протиріччя. При цьому, згідно з нашим трактуванням (яке може відрізнятися від позиції військкомату), до кінця 2026 р. підприємствам дозволяється приймати на роботу нових співробітниць, які мають зазначені спеціальності, навіть якщо вони не стоять на військовому обліку у військкоматах (тобто, не мають військово-облікового документа).

Відповідно, такі співробітниці до їх постановки на облік у військкоматі не беруться на військовий облік і на підприємстві (і, отже, щодо зазначених співробітниць підприємство не зобов’язане виконувати всі формальності військового обліку, передбачені Порядком).

При цьому підприємство зобов’язане повідомити про усіх співробітниць, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність і не стоять на військовому обліку, у відповідні військкомати за місцем проживання кожної з таких співробітниць.

Після того, як співробітниця, яка має медичну або фармацевтичну спеціальність, стає на облік у військкомат (отримує військово-обліковий документ), вона підлягає військовому обліку на підприємстві за загальними правилами, передбаченими Порядком, не чекаючи кінця 2026 року.

Жінки, які мають усі інші спеціальності та/або професії, список яких затверджений Міноборони3, стають на військовий облік виключно за їхнім бажанням.

3. Доведення правил військового обліку під підпис під час працевлаштування

Насамперед слід зазначити, що новим Порядком (додаток 2) у новій редакції викладено Правила військового обліку, які, як і раніше, мають бути вивішені підприємством на видному місці.

Новими Правилами встановлено нову вимогу щодо доведення таких Правил до призовників та військовозобов’язаних при прийнятті на роботу під особистий підпис.

Відразу хочемо зазначити, що виконання такого обов’язку спеціально окремо згадано в оновленому Переліку питань для перевірки військового обліку підприємства (пункт 4 додатка 31).

4. Нові форми документів з військового обліку

Новий Порядок затвердив у новій редакції низку раніше затверджених форм документів, наприклад, повідомлення про зміну облікових даних (додаток 4), список працівників, які підлягають приписці до призовної дільниці (додаток 6), розписку про прийняття військового квитка для передачі у військкомат для звірки або бронювання (додаток 7).

Також новий Порядок додатково затвердив спеціальні форми для виконання низки інших раніше передбачених обов’язків підприємства, наприклад, повідомлення про призначення, звільнення керівника та посадових осіб підприємства, відповідальних за організацію та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 1).

Крім того, у якості нових ключових документів з військового обліку новий Порядок передбачив список персонального військового обліку4 (далі – Список, додаток 5) та відомість оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 12), які повинні зберігатися разом.

При цьому пунктом 39 нового Порядку передбачено, що ці два документи ведуться в електронних та/або паперових формах.

Тут слід зазначити, що згідно з пунктом 88 нового Порядку облік та зберігання документів військового обліку, книг та журналів обліку результатів перевірки здійснюється за загальним правилом в електронній формі відповідно до Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі5, крім випадків, коли паперова форма прямо передбачено новим Порядком.

Згідно з новим Порядком, звірка з військкоматами тепер здійснюється не на підставі карток особистого обліку, а саме на підставі Списків (пункт 34).

5. Конкретизовано вимоги щодо підвищення кваліфікації

Новий Порядок встановлює, що особи, відповідальні за ведення військового обліку, повинні підвищувати свою кваліфікацію не рідше ніж один раз на п’ять років у навчальних закладах, які здійснюють освітню діяльність з підвищення кваліфікації працівників та мають ліцензії на відповідну діяльність за програмами підготовки.

Необхідність проведення такого підвищення кваліфікації має визначатись підприємством щорічно до 1 жовтня.

1 З повним текстом нового Порядку військового обліку, затвердженого Постановою Кабміну від 30.12.2022 р. № 1487, можна ознайомитись за посиланням: https://ips.ligazakon.net/document/KP221487.

2 Встановлено у статті 28 ЗУ «Про військову службу»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12.

4 Порядок ведення списків передбачений пунктами 36-46 нового Порядку.

5 Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. N 55 “Деякі питання документування управлінської діяльності”: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF.