Generic selectors
Тільки точні збіги
Введіть пошуковий запрос
Пошук у змісті
Post Type Selectors

Нове правило визнання податковим резидентом України

Нагадуємо про те, що з 2022 року в Україні працює правило “place of effective management” (місце ефективного управління).

З 1 січня 2022 року набули чинності зміни до п.п. 133.1.5 п. 133.1 ст. 133 Податкового кодексу України, якими розширено перелік платників податку на прибуток в Україні та платниками податку – податковими резидентами України визнаватимуться юридичні особи, утворені відповідно до законодавства інших країн (іноземні компанії) та які мають місце ефективного управління на території України (правило “place of effective management”).

Починаючи з 2022 року, іноземна компанія може бути визнана податковим резидентом України у разі здійснення ефективного управління такою компанією з території України.

Місцем ефективного управління компанією вважається Україна, якщо виконується одна або кілька з наступних умов щодо іноземної компанії або її видів діяльності:

а) проведення зборів виконавчого органу іноземної компанії регулярніше в Україні, ніж у будь-якій іншій країні;

б) прийняття управлінських рішень та провадження іншої поточної (операційної) діяльності іноземної компанії її посадовими особами переважно здійснюється з України;

в) фактичне управління діяльністю іноземної компанії в основному здійснюється з України, незалежно від наявності в осіб, які здійснюють таке управління, формальних (юридичних) повноважень для такого управління.

У разі якщо іноземна компанія може бути визнана такою, що має місце ефективного управління в іншій іноземній державі, для встановлення місця ефективного управління з України враховується хоча б одна з наступних умов, що має місце в Україні:

– управління банківськими рахунками іноземної компанії;

– ведення бухгалтерського або управлінського обліку іноземної компанії;

– управління персоналом іноземної компанії.

Іноземна компанія має право самостійно визнати себе податковим резидентом України з 1 січня календарного року, у якому відповідну заяву подано до ДПС України. У разі, якщо іноземною компанією буде подано заяву про визнання податковим резидентом України у період з 1 по 31 грудня календарного року, першим податковим (звітним) періодом буде рік наступний за роком, у якому було подано заяву.

Іноземна компанія має право відмовитися від статусу податкового резидента України на підставі відповідної заяви до ДПС України та за результатами відповідної перевірки контролюючого органу. Відмова іноземною компанією від податкового резидентства дорівнює ліквідації юридичної особи. Оподаткування доходу, виплачуваного у зв’язку з відмовою іноземною компанією від податкового резидентства, виконується на рівні акціонерів чи інших осіб, які мають право отримання такого доходу.

Порядок постановки на облік та зняття з обліку іноземної компанії, а також порядок проведення перевірки контролюючого органу згідно з відмовою іноземної компанії від податкового резидентства встановлюється Міністерством фінансів України. Перевірка у зв’язку з відмовою іноземної компанії від статусу податкового резидента України проводиться відповідно до положень глави 8 розділу 2 Податкового кодексу України та є документальною позаплановою перевіркою.

Для контролюючих осіб іноземна компанія, яка має статус податкового резидента України, не вважається контрольованою іноземною компанією (КІК).