Generic selectors
Тільки точні збіги
Введіть пошуковий запрос
Пошук у змісті
Post Type Selectors

Нова редакція Закону «Про колективні угоди та договори»

Повідомляємо про те, що 11.04.2023 р. Президент України підписав Закон «Про колективні угоди та договори» No 7628 (далі – Закон), яким вноситься низка змін у регулювання діяльності сторін при укладанні та виконанні умов колективних договорів.

Новим Законом впроваджується можливість оплати праці нижче від умов, визначених колективними угодами (але не нижче від державних норм), у разі виникнення фінансових труднощів у роботодавця.

Законом визначається процедура призупинення виконання зобов’язань щодо умов оплати праці, що перевищують державні мінімальні вимоги, на строк не більше ніж 6 місяців.

Крім цього, Закон містить цілу низку інших процедурних уточнень, зокрема:

1. Врегулювано діяльність кількох первинних профспілок на підприємстві, зокрема щодо їх матеріально-технічного забезпечення

Зокрема, роботодавець надає приміщення для діяльності спільного представницького органу профспілок, що діють на підприємстві. У разі відсутності такого органу – приміщення надається для спільного користування всіма профспілками на умовах, передбачених окремим договором.

Встановлена вимога щодо наявності у колективному договорі порядку приєднання нових профспілок до колективного договору.

Також у разі участі у переговорах з роботодавцем декількох профспілкових організацій урегульовані питання щодо виключення однієї з профспілок з процедури переговорів у разі ігнорування з її боку процедурних питань.

2. Законом уточнено порядок укладання, внесення змін та участь представників сторін при укладанні колективного договору

Зокрема, впроваджена можливість проведення загальних зборів (конференції) працівників в онлайн форматі.

Також встановлюється мінімально необхідна кількість працівників на загальних зборах працівників для прийняття рішень – не менше ніж половина працівників або не менше двох третин делегованих осіб.

3. Закон врегульовує процедуру та встановлює вимогу щодо наявності у колдоговорі:

3.1. порядку та умов призупинення на певний строк дії окремих положень колдоговору;

3.2. переліку форс-мажорних обставин, у разі настання яких дія окремих положень колдоговору призупиняється.

Так, впроваджується можливість автоматичного призупинення окремих положень колективного договору, за умови наявності в ньому заздалегідь передбаченого переліку обставин.

Водночас звертаємо увагу на термін набрання чинності Законом – через 6 місяців з дати припинення або скасування воєнного стану, що означає, що ці нововведення не можна відобразити та використовувати вже зараз. Але можна вже починати обговорення проекту нового колективного договору та переговори з профспілкою.