Generic selectors
Тільки точні збіги
Введіть пошуковий запрос
Пошук у змісті
Post Type Selectors

Нова редакція Закону «Про колективні угоди та договори»

Повідомляємо про те, що 23 лютого Верховна Рада прийняла Проект Закону про колективні угоди та договори 7628 (далі – Закон), яким вноситься доволі багато змін, основні з яких наведені нижче. Наразі Закон ще не підписаний Президентом.

Закон в цілому вносить позитивні зміни, зокрема:

А. На сьогодні законодавством визначено мінімальний розмір коштів на відрахування профспілкам у розмірі у 0,3 відсотка фонду оплати праці.

Законом пропонується скасувати це число, залишивши визначення розміру відрахувань на розсуд сторін колдоговору.

Разом з тим звертаємо увагу, що у разі, якщо роботодавець підпадає під дію галузевого колдоговору, який визначає розмір відрахувань для роботодавців, які діють у межах певних видів економічної діяльності, розмір відрахувань на конкретному підприємстві не може бути нижчим, ніж визначений такою галузевою угодою.

Б. Новим Законом впроваджується можливість оплати праці нижче від умов, визначених колективними угодами (але не нижче від державних норм), у разі виникнення фінансових труднощів у роботодавця.

Законом визначається процедура призупинення виконання зобов’язань щодо умов оплати праці, що перевищують державні мінімальні вимоги, на строк не більше ніж 6 місяців.

Крім цього, Закон містить цілу низку інших процедурних уточнень, зокрема:

1. Врегулювано діяльність кількох первинних профспілок на підприємстві, зокрема щодо їх матеріально-технічного забезпечення

Зокрема, роботодавець надає приміщення для діяльності спільного представницького органу профспілок, що діють на підприємстві. У разі відсутності такого органу – приміщення надається для спільного користування всіма профспілками на умовах, передбачених окремим договором.

Встановлена вимога щодо наявності у колективному договорі Порядку приєднання нових профспілок до колективного договору.

Також у разі участі у переговорах з роботодавцем декількох профспілкових організацій урегульовані питання щодо виключення однієї з профспілок з процедури переговорів у разі ігнорування з її боку процедурних питань.

2. Законом уточнено порядок укладання, внесення змін та участь представників сторін при укладанні колективного договору

Зокрема, впроваджена можливість проведення загальних зборів (конференції) працівників в онлайн форматі.

Також встановлюється мінімально необхідна кількість працівників на загальних зборах працівників для прийняття рішень – не менше ніж половина працівників або не менше двох третин делегованих осіб.

3. Закон врегульовує процедуру та встановлює вимогу щодо наявності у колдоговорі:

3.1. Порядку та умов призупинення на певний строк дії окремих положень колдоговору;

3.2. Переліку форс-мажорних обставин, у разі настання яких дія окремих положень колдоговору призупиняється.

Так, впроваджується можливість автоматичного призупинення окремих положень колективного договору, за умови наявності в ньому заздалегідь передбаченого переліку обставин.

Водночас звертаємо увагу на термін набрання чинності Законом – через 6 місяців з дати припинення або скасування воєнного стану, що означає, що ці нововведення не можна відобразити та використовувати вже зараз. Але можна вже починати обговорення проекту нового колективного договору та переговори з профспілкою.

У випадку виникнення запитань, ми готові надати детальні роз’яснення та практичні поради з приводу впровадження змін до колективних угод відповідно до Закону.