Generic selectors
Тільки точні збіги
Введіть пошуковий запрос
Пошук у змісті
Post Type Selectors

Земельна реформа підписана

Як відомо, Верховна Рада України від 13 листопада 2019 прийняла в першому читанні Законопроект №2178-10 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення». Даний Законопроект, зокрема, передбачав скасування заборони на продаж землі з 1 жовтня 2020.

31 березня 2020 року Верховна Рада України прийняла в другому читанні і в цілому зазначений Законопроект, але з урахуванням безлічі поправок (було запропоновано 4000 поправок), внесених в початковий документ. Однак, окремі депутати, які виступали проти Законопроекту, використовували тактичні хитрощі для призупинення вступу його в силу і, цією метою, депутатами подано п’ять проектів постанов про скасування результатів голосування.

Процесуально, в разі реєстрації постанови про скасування рішення Верховної Ради про затвердження Законопроекту, його підписання спікером ВРУ стає неможливим до розгляду ВРУ всіх зареєстрованих постанов. Однак, зазначені дії зможуть лише тимчасово призупинити вступ в силу Закону, але не скасувати його, оскільки на черговому засіданні ВРУ всі ці проекти постанов поставлять на голосування і скасують, що дасть право спікеру і Президенту підписати Закон.

При цьому, партія “Опозиційна платформа – За життя” вирішила не штучно гальмувати вступ в силу Закону, а заявила про те, що після того, як закон буде підписаний Президентом і опублікований, звернеться до Конституційного суду України з вимогою визнати Закон неконституційним.

Офіційний текст документа не підписаний Президентом України і не опублікований, тому в даній консультації ми коротко зупинимося на основних моментах земельної реформи, використовуючи текст Законопроекту, підготовленого до другого читання. Надамо більш детальну консультацію після опублікування офіційного тексту.

Термін відкриття ринку землі перенесений з 1 жовтня 2020 року на 1 липня 2021 року. При цьому, Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування Закону доручено:

– розробити і затвердити порядок здійснення фінансової підтримки громадян і юридичних осіб (в тому числі фермерських господарств) для придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення;

– розробити і подати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення в складі спеціальних фондів державного та місцевих бюджетів Фонду розвитку сільських територій, кошти з якого спрямовуються на видатки розвитку: інфраструктури, енергозбереження, освіти і медицини в сільській місцевості і реалізацію державних програм розвитку малих і середніх сільськогосподарських товаровиробників;

– привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

– забезпечити перегляд і приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Право власності на земельні ділянки с/г призначення можуть купувати:

а) до 1 січня 2024 року тільки фізичні особи-громадяни України і концентрація ділянок с/г призначення у власності одного громадянина не може перевищувати 100 га (право на придбання землі після 1 січня 2024 року також ще залишається);

б) з 1 січня 2024 року юридичні особи України, створені і зареєстровані за законодавством України, учасниками (акціонерами, членами), яких є тільки громадяни України і / або держава, і / або територіальні громади та концентрація ділянок с/г призначення у власності однієї особи не може перевищувати 10 000 га;

в) територіальні громади;

г) держава.

Іноземцям, особам без громадянства та юридичним особам заборонено купувати частки в статутному капіталі, акції, паї, членство в юридичних особах (крім як в статутному капіталі банків), які є власниками земель с/г призначення. Дана умова втрачає силу після проведення референдуму в разі прийняття рішення про зняття заборони на продаж землі вищевказаних категорій.

Придбання права власності на земельні ділянки с/г призначення юридичними особами, створеними і зареєстрованими за законодавством України, учасниками (засновниками) або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), яких є особи не громадяни України, може здійснюватися за умови схвалення цього на референдумі.

При будь-яких умовах, в тому числі в разі схвалення на референдумі рішення, заборонено придбання права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення:

– юридичними особами, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами, яких є особи, які не є громадянами України, – на земельні ділянки с/г призначення державної і комунальної власності, земельні ділянки с/г призначення, виділені в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв), і які розташовані ближче 50 кілометрів до державного кордону України (крім державного кордону України, яка проходить по морю);

– юридичними особами, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами, яких є громадяни держави, визнаного України державою-агресором або державою-окупантом;

– особами, які належать або належали раніше до терористичних організацій;

– юридичними особами, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами, яких є іноземні держави;

– юридичними особами, в яких неможливо встановити вигодоодержувача (контролера);

– юридичними особами, бенефіціарні власники (контролери), яких зареєстровано в офшорних зонах, віднесених до переліку офшорних зон згідно Переліку Кабінету Міністрів України;

– фізичними та юридичними особами, щодо яких застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції» у вигляді заборони на укладення угод з придбання у власність земельних ділянок, а також пов’язаними з ними особами;

– юридичними особами, створеними за законодавством України, що знаходяться під контролем фізичних і юридичних осіб, зареєстрованих в державах, включених Міжнародною групою з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.

У новій редакції Законопроекту продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності забороняється.

До 1 січня 2030 року ціна продажу земельних ділянок не може бути нижче їх нормативної оцінки. Розрахунки за придбання землі повинні бути виключно в безготівковій формі, а покупець повинен надати документи, які підтверджують джерело походження коштів.

Банкам не надано право купувати землю, а тільки брати в заставу. При цьому, така земля повинна бути продана протягом двох років.

Частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.

Закон вступає в силу з 1 липня 2021, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування Закону (пункт 2 стосується обов’язків КМУ з підготовки нормативної бази).