Generic selectors
Тільки точні збіги
Введіть пошуковий запрос
Пошук у змісті
Post Type Selectors

Контроль бенефіціарів власників

28 квітня набув чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення» № 361-IX від 06.12.2019 року, надалі – «Закон». Даний Закон серед іншого вносить ряд змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», зокрема щодо порядку ведення та підтвердження інформації про бенефіціарів власників компаній, на що хочемо звернути Вашу увагу далі.

 1. На кого поширюються вимоги підтвердити інформацію про бенефіціарів і в які терміни

Закон встановив обов’язок для всіх юридичних осіб1 повідомляти актуальну інформацію про своїх бенефіціарів власників. Закон вперше визначив необхідність ідентифікації бенефіціарів для громадських організацій та об’єднань (ст. 23 Закону «Про громадські організації»).

Інформація про бенефіціарів повинна бути вказана для всіх юридичних осіб, в тому числі для тих, учасниками яких є виключно фізичні особи, і вони ж є бенефіціарами, раніше це не було потрібно.

Інформація про бенефіціарів вноситься до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, далі – «Реєстр».

Відразу відзначимо, що в цій частині обов’язок юридичних осіб зареєструвати зміни інформації про бенефіціарів відповідно до Закону повинна бути виконана протягом 3 місяців з моменту прийняття Кабміном спеціальних форм, які повинні бути розроблені до 28 липня 2020 р. Кабмін обіцяє прийняти їх найближчим часом.

 1. Поняття «бенефіціар»

Закон визначає поняття «кінцевий бенефіціарний власник» – далі «бенефіціар» – наступним чином: будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю / володіння).

Бенефіціар може визначатися через ознака прямого або непрямого володіння, інформація про що вноситься в Реєстр.

Ознакою прямого впливуна діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою в розмірі не менше 25% статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

Ознаками непрямого впливуна діяльність можуть бути наступні:

 • володіння часткою в розмірі не менше 25% статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб;
 • здійснення вирішального впливу через контроль, володіння, користування чи розпорядження активами (повністю або частково);
 • право на отримання доходів від діяльності юридичної особи;
 • право вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також укладання угод, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, приймати обов’язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, незалежно від формального володіння.

Юридична особа може мати одного або кількох бенефіціарів, їх кількість не обмежена.

При цьому визначено, що бенефіціаром НЕ може бути особа, яка має формальне право на 25 або більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, яке є комерційним агентом, номінальним утримувачем або посередником щодо такого права.

 1. Порядок підтвердження (актуалізації) даних про бенефіціарів

Інформація про бенефіціарів повинна включати:

 1. ПІБ, дату народження;
 2. країну громадянства, серію і номер паспорта;
 3. місце проживання;
 4. реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
 5. повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якій ця особа є бенефіціаром;
 6. характер і ступінь (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу) – раніше не було потрібно.

Зазначена інформація у всіх випадках реєстрації змін бенефіціара або даних про нього повинна супроводжуватися наступним пакетом документів:

 1. заяву і структура власності (за формою, встановленою Кабміном);
 2. випискою з торгового реєстру або іншим документом, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні його місцезнаходження (в разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент);
 • Така виписка повинна містити актуальну інформацію, при цьому термін її дії не обмежений, як зазначено в Листі Мін’юсту України від 23.04.2020 №3887/8.4.4/32-20 «Щодо подання відомостей про кінцевих бенефіціарів власників»2, далі – «Лист».
 1. нотаріальної копією документа, що посвідчує особу бенефіціара:
  1. нотаріальна копія ID-документа означає, що така копія оформляється з самого документа із запевненням апостилем / легалізацією. Якщо документ складено іноземною мовою, то завірена копія документа повинна бути переведена на українську мову і завірена нотаріально.

Подавати необхідно виключно сторінки, на яких вказані реквізити документа, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, якій він виданий (як зазначено в Листі).

 1. не потрібна нотаріальна копія ID-документа, якщо він оформлений із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру – для резидентів і громадян України.

Реєстрація інформації про бенефіціарів (з подачею зазначеного пакета документів) в обов’язковому порядку здійснюється в наступних випадках:

 1. протягом 3 місяців з моменту затвердження форм Кабміном (імовірно з серпня по жовтень);
 2. щорічно, починаючи з наступного року після дати реєстрації юридичної особи, протягом 14 календарних днів з дати такої реєстрації.

Тобто, якщо компанія зареєстрована 01 травня 2019 р., то «щорічний» пакт документів необхідно буде подати з 01 по 14 травня 2021 р., як зазначено в Листі;

 1. у разі зміни інформації про бенефіціарів протягом 30 робочих днів з дати зміни;
 2. в разі виявлення неповноти або неточності у відомостях про бенефіціарів в Реєстрі протягом 3 робочих днів з моменту виявлення.

В інших випадках реєстрації змін про компанію (КВЕДів, Статуту, адреси тощо), пакет документів подається виключно в разі зміни інформації про бенефіціарів, як роз’яснює Мін’юст3.

 1. Відповідальність за неповідомлення інформації про бенефіціарів

Порушення вимог про реєстрацію інформації про бенефіціарів, в тому числі несвоєчасна або неповна реєстрація такої інформації, тягне притягнення посадових осіб підприємств і організацій до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу:від 17 000 грн. до 51 000 грн. (ст.166.11 КпАП).

Протоколи про зазначене правопорушення складатимуть уповноважені на те посадові особи Міністерства юстиції України.

У разі виявлення суб’єктами первинного фінансового моніторингу (банки, страхові компанії, нотаріуси, бухгалтера і т.д.) невідповідності інформації про бенефіціарів у Реєстрі з фактичними даними, вони зобов’язані відмовити в обслуговуванні і повідомити про це в Мін’юст4.

Реєстратор при виявленні несвоєчасного подання юридичною особою інформації про своїх бенефіціарів буде повідомляти про це Мін’юст. Порядок такого повідомлення поки розробляється, як повідомляє Мін’юст у своєму Листі.

У зазначених випадках повідомлення Мін’юсту про порушення порядку реєстрації інформації про бенефіціарів буде підставою для накладення штрафу на посадову особу компанії.

ВИСНОВКИ

З огляду на вищевикладене, слід звернути увагу, що всі юридичні особи, включаючи громадські організації та об’єднання, зобов’язані підтримувати актуальність інформації і про своїх бенефіціарів:

 • якщо засновники юридичної особи – іноземні компанії та/або бенефіціари нерезиденти, то у компанії завжди повинні зберігається актуальні витягу про реєстрацію іноземної компанії і нотаріальні (в т.ч. апостильовані / легалізовані) копії паспортів бенефіціарів – іноземців;
 • в 2020 році всі юридичні особи повинні будуть подати пакет документів по бенефіціарам державному реєстратору протягом 3 місяців з моменту затвердження Кабміном форм, тобто поки що йти до реєстраторів ще рано.
 • всі юридичні особи щорічно зобов’язані подавати пакет документів по бенефіціарам протягом 14 календарних днів з дати їх реєстрації. Це буде необхідно здійснити вже у 2021 році;
 • пакет документів по бенефіціарах подається державному реєстратору при здійсненні інших реєстраційних дій тільки у випадку, якщо такі дії пов’язані зі зміною бенефіціарів.

1 Обов’язок вказувати бенефіціарів власників не поширюється на: політичні партії, профспілки, творчі об’єднання, організації роботодавців, адвокатські об’єднання, торгово-промислові палати, ОСББ, релігійні організації, державні органи, органи місцевого самоврядування, державні і комунальні підприємства.

2 https://minjust.gov.ua/files/general/2020/04/24/20200424115843-80.pdf

3 https://minjust.gov.ua/news/ministry/sprostovuemo-mifi-schodo-derjavnoi-reestratsii-biznesu-pislya-28-kvitnya-2020

4 А також іншим уповноваженим органам державного фінмоніторингу.